СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: рачешки
Задача 2336

От кошница със сливи Васко взел половината и още една слива. После Здравко взел половината от останалите и още 2 сливи, а накрая Мартин взел половината от последните останали сливи и още 3 сливи. Тогава кошницата се изпразнила. Колко сливи е имало в началото?

Публикувана на: 15-10-2018
4 клас
Категория: рачешки
Задача 2335

Боги, Митко и Мариян си разделили плик с бонбони. Най-напред Боги взел 25 бонбона и половината от останалите. После Митко взел 30 бонбона и половината от останалите. Накрая Мариян взел 15 бонбона и половината от останалите. Оказало се ,че след това в плика има 14 бонбона. Тримата единодушно решили тези бонбони да вземе онзи, който има най-малко бонбони. Пресметнете по колко бонбона е получил всеки?

Публикувана на: 15-10-2018
4 клас
Категория: рачешки
Задача 2334

Ваньо, Станислав и Боби събрали в гората общо 384 гъби. Първо Станислав разделил гъбите, които бил събрал, на две равни части. Оставил едната от тях за себе си, а другата разделил по равно между Ваньо и Боби. След това Боби направил същото с гъбите , които имал в момента. Накрая така постъпил и Ваньо. Когато всичко приключило, те видели, че имат по равен брой гъби. По колко гъби е събрал всеки от тях?

Публикувана на: 05-10-2018
6 клас
Задача 2333

Имате голямо парче стъкло и искате да покриете с него кръглата маса в столовата, която има диаметър 1 метър. За изрязване на стъклото стъкларят иска 12 лева, а за шлайфане на ръба- по 1,20 лв. за 10 см. Колко лева трябва да платите?

Публикувана на: 02-10-2018
4 клас
Задача 2332

Таня купила няколко книги по 4 лв. и няколко списания по 5 лв. всяко.Похарчила 46 лв. и имала повече книги, отколкото списания.Колко четива общо е купила Таня?

Публикувана на: 30-9-2018
6 клас
Категория: текстова задача
Задача 2331

Алекс и Васко живеят в жилищен блок с няколко входа. Всички входове са с един и същ брой етажи и с по 4 апартамента на етаж.

Апартамент 1 е на първия етаж във  вход А, апартаментът с последен номер е на последния етаж в последния вход. Номерата на апартаментите във всеки вход нарастват от първия към последния етаж.

Алекс живее на 6ти етаж в ап.86, а Васко на 4ти етаж в ап.175

А) Колко етажа е блока

Б) В кои входове живеят Алекс и Васко

Кое от числата 248, 250, 256 и 264 може да е номер на последндия апартамент в блока.

Публикувана на: 25-9-2018
6 клас
Категория: текстови задачи
Задача 2330
Публикувана на: 25-9-2018
6 клас
Задача 2329

За рождения ден на Ина купили 62 червени, зелени и жълти балони. Броят на червените балони е 1/3 от броя на жълтите и с 30% повече от броя на зелените балони. Колко е броят на червените балони?

Публикувана на: 02-9-2018
7 клас
Задача 2328

Две моторни лодки пътували една срещу друга от две речни пристанища А и В. В спокойни води лодката от А се движи със скорост 15 km/h, а лодката от В със 17 km/h. Ако лодката от А тръгне 30 мин. по рано от другата, тя ще пътува до срещата 1 h 30 min. Ако лодката от В тръгне 1 h 38 min по-рано от другата, тя ще пътува до срещата 2 h 12 min. Намерете скоростта на течението на реката и разстоянието между двете пристанища.

Публикувана на: 19-7-2018
8 клас
Задача 2327

Да се определи за коя стойност на параметара ,,а,, коренът на уравнениетто

    (а-2).x.                         1.                           x

------------------   __     -------------     =   -----------------

  (a- 2).(a+2).                (a+2).                   (a +2).(a+2)

a). Е по голям от ,,а,,

б) е равен на     а/ а+3

 

Публикувана на: 17-6-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo