СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: алгебра
Задача 2343

В една ферма има 1259 прасета, които са с 2 643 по-малко от кравите и с 1 023 повечеот овцете. Колко са всички животни в фермата?

Публикувана на: 28-10-2018
4 клас
Категория: алгебра
Задача 2342

Ако имате следната текстова задача, как ще поставите знаците за сравняване?  В зеленчукова борса доставили 8 766 тона домати, които са с 29 812 тона по-малко от доставените картофи и с 2433 тона повече от краставиците. Колко тона зеленчуци са доставили на борсата?

Публикувана на: 28-10-2018
4 клас
Категория: алгебра
Задача 2341

На борса за цветя доставили 12 569 рози, които са с 15 276 по-малко от доставените гербери и с 2 468 повече от нарцисите. Колко цветя общо са доставили на борсата?

Публикувана на: 28-10-2018
4 клас
Категория: множества
Задача 2340

На класна работа по математикаса дадени 3 задачи. В класа има общо 38 ученици. От тях 2-ма души решили само първата задача, 4-само втора  задача, 3- само трета задача. Не са решили само първа задача  7 ученици, само втора задача - 5 ученици, а само трета задача - 6 ученици. Останалите ученици решили всички задачи. Колко са учениците, които са решили всички задачи.

Публикувана на: 27-10-2018
5 клас
Категория: Делимост
Задача 2339

Намерете сбора на всички прости числа, които се намират между x и y, ако
НОД (84; 462) - x = НОК (4;7;14) y . y = 576

Публикувана на: 27-10-2018
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2338

За ваканцията Албена и Боби имат еднакво домашно. Албена написала 37 задачи, а Боби 9 задачи. На Боби му остават за решаване пет пъти повече задачи, отколкото на Албена. От колко задачи се състои домашното?

Публикувана на: 23-10-2018
4 клас
Задача 2337

В гората има 21 мечки.От тях 12 не обичат дренки, 8 не обичат боровинки, а 5 обичат както дренки, така и боровинки. Колко мечки в тази гора не обичат нито дренки, нито боровинки? 

Публикувана на: 16-10-2018
4 клас
Категория: рачешки
Задача 2336

От кошница със сливи Васко взел половината и още една слива. После Здравко взел половината от останалите и още 2 сливи, а накрая Мартин взел половината от последните останали сливи и още 3 сливи. Тогава кошницата се изпразнила. Колко сливи е имало в началото?

Публикувана на: 15-10-2018
4 клас
Категория: рачешки
Задача 2335

Боги, Митко и Мариян си разделили плик с бонбони. Най-напред Боги взел 25 бонбона и половината от останалите. После Митко взел 30 бонбона и половината от останалите. Накрая Мариян взел 15 бонбона и половината от останалите. Оказало се ,че след това в плика има 14 бонбона. Тримата единодушно решили тези бонбони да вземе онзи, който има най-малко бонбони. Пресметнете по колко бонбона е получил всеки?

Публикувана на: 15-10-2018
4 клас
Категория: рачешки
Задача 2334

Ваньо, Станислав и Боби събрали в гората общо 384 гъби. Първо Станислав разделил гъбите, които бил събрал, на две равни части. Оставил едната от тях за себе си, а другата разделил по равно между Ваньо и Боби. След това Боби направил същото с гъбите , които имал в момента. Накрая така постъпил и Ваньо. Когато всичко приключило, те видели, че имат по равен брой гъби. По колко гъби е събрал всеки от тях?

Публикувана на: 05-10-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo