СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 2398

Разполагаме с две сплави на злато и сребро. В първата отношението им е 3:2, а във втората 3:4. Взета е една част от първата и две части от втората.

а/ Намерете какво е отношението на на златото и среброто в новополучената сплав

б/ Ако в новополучената сплав има с 21 грама повече сребро, отколкото злато, намерете по колко грама от всяка сплав са взети

Публикувана на: 04-1-2019
8 клас
Категория: Геометрия
Задача 2397
Намерете острите ъгли на триъгълник ABC (ъгъл C=90°),aко разстоянието от медицемтъра до AB е два пъти по малко от разстоянието от медицемтъра до единия от катетите
Публикувана на: 02-1-2019
7 клас
Задача 2396

Работници нарязали на 13 равни по тегло части релса, тежаща 10 т. Частите трябва да бъдат превозени с камиони. Всеки камион може да вози до 3 т товар. Най-много колко части може да натоварят работниците на един камион? Най-малко с колко камиони може да превозят частите?

Публикувана на: 02-1-2019
4 клас
Категория: алгебра, изваждане
Задача 2395

Фермер продал селскостопанска реколта,дибита от земята, която обработвал и получил следните суми. От пшеница - 13 850 лв., от царевица - с 4 215 лв. по-малко от..., от слънчоглед -  с 1 480 лв. по-малко от..., от грозде - с 3 560 лв по-малко от ..... Съставете задачи и ги решете.

Публикувана на: 01-1-2019
7 клас
Категория: работа
Задача 2394

Двама работници, като работят заедно с еднаква производителност, могат да свършат една поръчка за 5 h. Единият от тях увеличил своята производителност с 40 %. За колко време работниците ще изпълнят поръчката и каква част от работата ще свърши всеки от тях?

Публикувана на: 27-12-2018
7 клас
Категория: работа
Задача 2393

Трима работници боядисват един офис. Първият може да боядиса 1/4 от офиса за 3 дни, а вторият за 5 дни може да свърши 25% от цялата работа. Производителността на първия към производителността на третия се отнася както 5 : 4 . Първият и третият работили два дни, след което се включил и вторият. Колко дни са работили заедно, за да свършат цялата работа?

Публикувана на: 27-12-2018
7 клас
Категория: работа
Задача 2392

Два самолета заедно могат да напръскат с препарати една нива за 4 h 12 min. За колко часа всеки самолет сам може да напръска нивата, ако нормата на единия е 66 2/3 %  от нормата на другия?

Публикувана на: 27-12-2018
5 клас
Категория: дроби
Задача 2391
Публикувана на: 26-12-2018
5 клас
Категория: дроби
Задача 2390
Публикувана на: 26-12-2018
7 клас
Задача 2389

Двама мотористи се движат по кръгова писта с дължина 1800м, като тръгват от едно и също място в една и съща посока. Вторият моторист тръгнал 6 секунди по-късно от първия и го настигнал  30 секунди след тръгването си. Скоростта му била с 15км/ч по-голяма от скоростта на първия. Намерете скоростите на двамата мотористи и в колко часа вторият моторист отново ще настигне първия, ако за първи път го е настигнал в 15ч.

Публикувана на: 15-12-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo