СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2174

Едно момче за 2 минути и половина преминало от точка М до точка В като направило само един завой . Определете скоростта му?

Публикувана на: 17-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2173

Един ден Павел се движил с 8 м/сек. Тръгнал в 10 часа от точка М и се движил в произволни посоки без да спира. Ако броял кръстовищата през които минава, като с едно преброил това с точка М от което тръгнал. В колко часа Павел се намирал на кръстовището с номер 241?

Публикувана на: 17-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2172

Разстоянието между две населени места е 440 км.От едното населено място към другото тръгват - автобус със 55 км/ч и три часа след него тръгва моторист със скорост 75 км/ч. След като изминал половината от пътя, автобусът намалил скоростта си с 5 км/ч, а мотористът 2 часа след тръгването си увеличил скоростта си с 15 км/ч. Колко часа след тръгването си мотористът е настигнал автобуса? 

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2171

Никола и Георги се движат по кръгла писта с дължина 600 м. Сега разстоянието между тях е 200м. Скоростта на Никола е 20м/мин, а на Георги - 30 м/мин. След колко минути те ще се намират на такива места на пистата, че да я разделят на две равни части?

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2170

Два автомобила се състезават на писта, дълга 36 м, като стартират от едно и също място.Първият се движи със скорост 120 км/ч, а вторият - със 180 км/ч. След колко минути автомобилите ще са на разстояние 1 км един от дуг, ако състезанието продължи 1 час? има 3 отговора

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2169

Петър и Иван се състезават на колодрум с дължина 1000 м, като стартират от едно и също място. Петър се движи със скорост 40 км/ч, а Иван - със скорост 30 км/ч. Колко минути след старта Петър ще настигне Иван?

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2168

Пътят между две хижи се състои от прави и наклонени нагоре и надолу участъци. Турист се движи по равните участъци със скорост

5 км/ч, нагоре - със 4 км/ч, и надолу - със 6 км/ч. За изминаване на разстоянието между двете хижи в двете посоки са му нужни

2 часа. Намерете колко е разстоянието между тях?

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2167

Охлю и Бохлю тръгнали едновременно в 7 часа сутринта от А за В. Охлю се движил през цялото време със скорост 12 км/ч. В началото Бохлю се движил със 8 км /ч, но два часа след тръгването се качил на гърба на костенурка, която се движила към В със скорост 20 км/ч . Така Бохлю с костенурката настигнали Охлю и 4 часа след като го задминали, пристигнали в В. Бохлю веднага слязал от костенурката и тръгнал обратно  към А със скорост по-малка от 4км/ч. Колко метра е разстоянието между А и В. Между кои два цели часа Бохлю е срещнал Охлю на връщане към А?

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2166

Две коли тръгват едновременно в  8 часа сутринта от А за В, разстоянието между които е повече от 200 км. Първата кола се движи първите 2 часа със скорост 60 км/ч, след което продължава В със скорост 15 км/ч. Втората кола се движи първите 2 часа със скорост 15 км/ч, след което продължила до В със скорост 60 км/ч. В колко часа разстоянието между двете коли е било 15 км? Има 3 възможни отговора.

Публикувана на: 15-9-2017
5 клас
Категория:
Задача 2165

Една пета от пчелен рояк събира мед от цветовете на кадамба, а една трета от цветовете на силиндха. Утроената   разлика  на последните две числа дава броя на пчелите, които са върху цветовете на кутая. Останалата една пчела лети между жасмина и падануса. 

Определете:

а/ броя на пчелите в роякя

б/ с колок повече са пчелите, които събират пращец от кутая, от тези, които са върху цветовете на силиндха.

в/ какава част от всички пчели са кацнали на цветовете на кутая.

Публикувана на: 30-8-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo