СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1833

Правилна четириъгълна призма има основен ръб b = 0.8 dm и околен ръб l = 11 cm. Намерете периметъра и лицето на : а) основата б) една околна стена

Публикувана на: 16-1-2015
8 клас
Задача 1832

Корените на уравнението 5х2  = 15х

Публикувана на: 12-1-2015
8 клас
Задача 1831

Бедрото на равнобедрен трапец с периметър 22 см и средна основа 6 см е ?

Публикувана на: 12-1-2015
8 клас
Задача 1830

Намерете корените на уравнението 2х2 + 5х - 3 = 0

Публикувана на: 11-1-2015
8 клас
Задача 1829

Намерете корените на уравнението  х2 -10х + 9 = 0

Публикувана на: 11-1-2015
9 клас
Категория: алгебра
Задача 1828

Единият корен на уравнението x2 - 4x + c = 0 e x1 = 2 - √3 . Koe e числото c?

Публикувана на: 08-1-2015
7 клас
Задача 1825

Трицифрено число има 4 стотици и 5 десетици. Ако прибавим към него числото 99, ще получим число, написано със същите цифри, но в обратен ред. Намерете числото. (Мисля, че е 455)

Публикувана на: 05-1-2015
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1824

От квадратен лист са изрязани 2 правоъгълника, 2 квадрата и един правоъгълник с ширина 30мм. Р на единият правъгълник е 1,4дм. Да се определи лицето на квадратният лист в кв. см.

Публикувана на: 03-1-2015
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo