СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1551

Том може да поправи дупката в оградата на леля Бети за 2 часа, а Хък - за два пъти по-вече време. За колко време двамата заедно могат да поправят оградата?

Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Задача 1550

Един работник може за 5 дни да извърши 1/3 от определена работа, а друг работник може да извърши 75% от тази работа за времето, за което първият работник може да свърши цялата работа. Отначало вторият работник работил няколко дни, а след това заедно с първия работник довършили работата за 6 дни. Колко дни е работил всеки от работниците?

Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Задача 1549
Височините прекарани, от върховете В и С на ΔАВС се пресичат в точка Н. 
Намерете BHC, ако A =50°. 
 
Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Категория: уравнения
Задача 1548

Коренът на уравнението

3х - 5 = 13 + 6x

 3(x - 4) – (x - 1) = 7 -  4x 

(x - 3)(2x - 14) = 0

Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Задача 1547
Решете уравнениятo:
х(x - 2) - (x + 1)(x - 2) = 0
 
Публикувана на: 06-1-2014
5 клас
Задача 1546

Двама души пред една пропаст. Единия 70 кг, а другия 40 кг имат по една дъска дълга по 2,80 м. Пропаста е широка 3 м. Как по тежкият ще стигне до по лекия?

Публикувана на: 05-1-2014
5 клас
Задача 1545

Превърнете:

а)  15 000 кв. см =      кв.м

36 000 кв. мм   =         кв.м

535 кв. см=              кв.м

54 кв. дм  =           кв.м

 

б)  7,5 кв. м =        кв. см

300 кв. мм =       кв. см

0,5 кв. дм =         кв. см

45 кв. мм =        кв. см

Публикувана на: 03-1-2014
5 клас
Задача 1544

Превърнете:

a)  200 л =            куб.м

б)  4,5 куб.м  =               л

в)  7 600 000 куб.см. =     куб. м

г)  1 500 куб.см =            л

Публикувана на: 03-1-2014
5 клас
Задача 1543

Плувен басейн с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 12,5 м, широчина 5 м и дълбочина 2 м. Колко литра вода са необходими за да се напълни басейнът до 20 см под горния ръб?

Публикувана на: 03-1-2014
6 клас
Задача 1542
Публикувана на: 30-12-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo