СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1705

В АВС =2:9:7. Външно на триъгълника е построен  квадратACDE. Намерете големината на ъгъла ВОС в градуси , като О е пресечната точка на диагоналите на квадрата

Публикувана на: 06-5-2014
7 клас
Категория: yспоредник
Задача 1704

Лицето на успоредник с страна 27см и височина към нея 3 см е равно на лицето на квадрат. Tогава страната на квадрата e:
a) 15 cm
б) 10 cm
в) 9 cm
г) 6cm

 

Публикувана на: 05-5-2014
7 клас
Задача 1703

 ΔABC е правоъгълен с прав ъгъл при върха C и ъгъл BAC=15°.  CD височина, a CM e медиана. Aко AB = 8cm, не е вярно, че
a) CM = 4 cm
б) CD = 2 cm
в) SΔabc = 8 cm2
г) SΔamc = 6 cm2

Публикувана на: 05-5-2014
7 клас
Категория: уравнение
Задача 1702

При a=-3 решенията на уравнението a(x-a) = -3(x+3) са:

a)няма решение.
b)0.
v)3.
g) всяко х е решение

Публикувана на: 05-5-2014
7 клас
Категория: уравнения
Задача 1701

Корените на уравнението | |x-5|+2|=3 са:

a) 0; 6

b) 6; 4

v) 6; 4; 10; -5

g) 6; 4; 0; 5

Публикувана на: 05-5-2014
7 клас
Категория: уравнение facebook
Задача 1700
при x-(6-8:2)стойността на израза x2-(x2+1)(x+1)(x-1) e: a)-1 b)-11 v)-13 g)1
Публикувана на: 05-5-2014
7 клас
Задача 1699

Дължините на страните на правоъгълен триъгълник се отнасят както 3:4:5. Периметърът му е 36 cm. Лицето на триъгълник e:

a) 90 cm2          b) 108 cm2.           v) 54 cm2.            g)  675 cm2

Публикувана на: 05-5-2014
5 клас
Задача 1698

Върху страната CD на успоредника ABCD е взета произволна точка Р, а Е е точка от отсечката ВР, за която ВЕ = 3/4 ВР. Колко процента от лицето на ABCD е лицето на триъгълника AEP?

Публикувана на: 01-5-2014
7 клас
Категория: поздрав
Задача 1696
Публикувана на: 28-4-2014
7 клас
Задача 1695

В равнобедрен трапец бедрото е 7 см, а височината 3,5 см. Намерете ъглите на трапеца.

Публикувана на: 28-4-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo