СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1475

a_ b+ a + b

 

Публикувана на: 17-10-2013
5 клас
Задача 1474

Правоъгълник има дължина 23,5 дм и широчина 360 см. Колко метра е обиколката му?

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Задача 1473

Основата на равнобедрен триъгълник е 0,47 м, а бедрото му е с 0,03 м по- дълго от нея. Намерете обиколката на триъгълника.

Публикувана на: 16-10-2013
7 клас
Категория: задачи с числа
Задача 1472

Сборът на две числа е 10. Половинката на едното число е равно на третинката на  другото число. Намерете колко е произведението на двете числа.

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Категория: движение
Задача 1471

От град А към град В тръгнал пешеходец. Едновремено с него от В за А тръгнал велосипедист. След 1 час пешеходеца бил точно по средата между А и велосипедиста, а след още 15 минути те се срещнали. Колко време е вървял пешеходеца от А до В?

Публикувана на: 15-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1470
Публикувана на: 15-10-2013
5 клас
Категория: движение
Задача 1469

Две коли се движат една срещу друга по автомобилен път със скорост 80 км/ч и 100 км/ч. Ако в 8 часа  разстоянието между тях било 220 км, на какво разстояние една от друга ще бъдат колите в 8 ч. 50 мин.?

Публикувана на: 15-10-2013
5 клас
Категория: триъгълник
Задача 1468

Даден е правоъгълен тиъгълник ABC с катети АС = 6 см,  АВ = 8 см и хипотенуза ВС = 10 см. Да се намери разстоянието от върха А до правата ВС.

Публикувана на: 15-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1467
Публикувана на: 15-10-2013
6 клас
Категория: състезания
Задача 1466

Шест мишки за пет часа изяждат една бучка сирене. Три мишки за колко часа ще изядат същата бучка?

Публикувана на: 15-10-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo