СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: Модул
Задача 1481

(20136666 +1010543)3102 . Да се намери остатъкът при деление на 7.

Публикувана на: 27-10-2013
7 клас
Задача 1479

Разложете на множители  3x - x 2- y2 +2xy  -3y

Публикувана на: 27-10-2013
7 клас
Задача 1478

Представете като произведение от прости множители

(6a + 3b - c)2 -  (4a + 7b + 5c)2

Публикувана на: 19-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1477
Публикувана на: 18-10-2013
7 клас
Задача 1475

a_ b+ a + b

 

Публикувана на: 17-10-2013
5 клас
Задача 1474

Правоъгълник има дължина 23,5 дм и широчина 360 см. Колко метра е обиколката му?

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Задача 1473

Основата на равнобедрен триъгълник е 0,47 м, а бедрото му е с 0,03 м по- дълго от нея. Намерете обиколката на триъгълника.

Публикувана на: 16-10-2013
7 клас
Категория: задачи с числа
Задача 1472

Сборът на две числа е 10. Половинката на едното число е равно на третинката на  другото число. Намерете колко е произведението на двете числа.

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Категория: движение
Задача 1471

От град А към град В тръгнал пешеходец. Едновремено с него от В за А тръгнал велосипедист. След 1 час пешеходеца бил точно по средата между А и велосипедиста, а след още 15 минути те се срещнали. Колко време е вървял пешеходеца от А до В?

Публикувана на: 15-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1470
Публикувана на: 15-10-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo