СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: движение
Задача 1487

Автомобил изминал 78,6 км със скорост 65,5 км в час. Колко време е пътувал автомобилът и с каква скорост се е движел на връщане, ако се е върнал за 1,5 ч?

Публикувана на: 02-11-2013
6 клас
Задача 1486

В правоъгълника АВСD по-малката страна е ВС = а и ъгъл САВ = 30 гр.. Върху диагонала СА е нанесена отсечка СМ = а. Построен е перпендикулярът СЕ към BD и през точка Е е построена права, успоредна на АВ, която пресича АС в точка Q и AD - в точката P. Намерете отношението на лицата на триъгълниците AQP и Триъгълник PQD.

Публикувана на: 02-11-2013
5 клас
Категория: мерни единици
Задача 1485

Правоъгълен участък с дължина 0,015 км и широчина 0,135 км е опреден за вишнева градина. Колко дръвчета могат да се посадят в него, ако на всеки 6,25 кв. м. се сади по едно дръвче?

Публикувана на: 02-11-2013
6 клас
Задача 1484

8х-11+х=11(х+1)

Публикувана на: 30-10-2013
7 клас
Задача 1483

Разложете като произведение:

x 2(x+1) -2x (x+1) + (x+1)

4a2 - 4a (a +1) + (a + 1)2

a2 - c2 - 2cd -2ab +b2 -d2

 

 

Публикувана на: 30-10-2013
7 клас
Задача 1482

Представете като произведение:

x 2 - 3x + 2

x 2 - 7x  + 12

x 2 - 3x  - 4

x 2 - x - 6

Публикувана на: 28-10-2013
6 клас
Категория: Модул
Задача 1481

(20136666 +1010543)3102 . Да се намери остатъкът при деление на 7.

Публикувана на: 27-10-2013
7 клас
Задача 1479

Разложете на множители  3x - x 2- y2 +2xy  -3y

Публикувана на: 27-10-2013
7 клас
Задача 1478

Представете като произведение от прости множители

(6a + 3b - c)2 -  (4a + 7b + 5c)2

Публикувана на: 19-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1477
Публикувана на: 18-10-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo