СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Задача 1756

Площтa нa училищния двор е 5 пъти по-мaлкa от площтa нa площaдa, а площтa  е с  252 кв.м по-голяма от училищния двор. Кaкви сa двете площти.
А) 1008; 1260
Б) 50,4; 302,4
В) 63; 315
Г) 315; 1575

 

Публикувана на: 20-6-2014
6 клас
Категория: намерете Х
Задача 1752

Намерете x, ако (5 - |-2| . |-4|) : х = -0,6

Публикувана на: 15-6-2014
6 клас
Категория: проценти, алгебра
Задача 1750

От 1.I.2005 од. заплатата на един работник е увеличена с 10%, а от 1.VII. 2005 г. новата заплата е увеличена с 20% и е станала 396 лв.

Намерете:
а)  Каква ебила заплатата преди 1.І.?
б) С колко лева се е увеличила заплатат след първото и второто увеличение?

Публикувана на: 09-6-2014
7 клас
Категория: Геометрия
Задача 1749

Точките А, B, C и D лежат на една права в този ред, като АС > BD. Тогава:
А/ АВ > BC;
B/ BC > DC;
C/ AB = BC;
D/ AB > DC;
E/  никое от тези не е сигурно.

Публикувана на: 08-6-2014
7 клас
Категория: йриъгълник, ъгли
Задача 1748

В триъгълника АВС, АВ =12, ВС=15 и периметърът е 4 пъти по-голям от АС. Тогава за ъглите му е в сила:
А/ алфа > бета > гама
Б/ алфа > гама > бета
С/ бета > алфа > гама
D/бета >  гама >  алфа
E/ aлфа > бета = гама

Публикувана на: 08-6-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo