СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1501

В триъгълник АВС (ъгъл С=90 градуса) СН е височина.

Намерете ъгъл ВСН, ако:

а) ъгъл А = 40 градуса;

б) ъгъл А = 75 градуса

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Задача 1500

Намерете ъглите на триъгълник АВС, ако ъгъл А = 20 градуса и:

а) ъгъл В е с 60 градуса по-голям от ъгъл А;

б) ъгъл С е 5 пъти по-голям от ъгъл А.

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Задача 1499

В триъгълник АВС ъгъл Y = 90 градуса. Намерете ß, ако:

а)алфа  = 30 градуса;

б)алфа  = 40 градуса 30 минути;

в)алфа  = 35 градуса 30 минути 20 секунди

Публикувана на: 17-11-2013
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 1498

Товарен влак се движи със скорост 48 км/ч, а бърз влак се движи с 72 км/ч. Товарният влак потеглил от гара А за гара В 2 часа по-рано от бързия, но бързия го настигнал и пристигнал 1 час по-рано в гара В. Намерете разстоянието АВ.                           

Публикувана на: 17-11-2013
5 клас
Задача 1497

За 3,4 кг дребни сладки и 0,85 кг бонбони заплатили 7,14 лв. Колко струва един килограм сладки и един килограм бонбони, ако за сладките са платили 2 пъти повече?

Публикувана на: 16-11-2013
5 клас
Категория: движение
Задача 1496

Автомобил пътувал 3 часа със скорост 65,8 км в час, а след това пътувал 5 ч. по селски път, изминавайки общо 324,9 км. 

а) Колко километра е изминал автомобилът по селския път? 

б) С каква скорост се е движил по  този път?

 

Публикувана на: 11-11-2013
7 клас
Задача 1495

Точка B е м/у A и C. Намерете дължините на отсечките AB, BC ако AC = 20 см и 

а) AB:AC=1:4 

б) BC: AC=3:5

Публикувана на: 10-11-2013
5 клас
Категория: задачи с числа
Задача 1494

Ако число се умножи с 10,7 и от произведението се извади 2,49 се получава число, което е с 1,5 по-голямо от 14,2. Намерете числото.

Публикувана на: 09-11-2013
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1493

Опростете израза:

42у24     

    2х22

Публикувана на: 08-11-2013
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1492

Ако  a2+ b 2 + 2(a + b)  +2 = 0,  то  a5+ b 5= ?

  

Публикувана на: 07-11-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo