СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1825

Трицифрено число има 4 стотици и 5 десетици. Ако прибавим към него числото 99, ще получим число, написано със същите цифри, но в обратен ред. Намерете числото. (Мисля, че е 455)

Публикувана на: 05-1-2015
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1824

От квадратен лист са изрязани 2 правоъгълника, 2 квадрата и един правоъгълник с ширина 30мм. Р на единият правъгълник е 1,4дм. Да се определи лицето на квадратният лист в кв. см.

Публикувана на: 03-1-2015
7 клас
Категория:
Задача 1823
Публикувана на: 02-1-2015
7 клас
Категория:
Задача 1822
Публикувана на: 02-1-2015
7 клас
Категория:
Задача 1821
Публикувана на: 02-1-2015
7 клас
Категория:
Задача 1820
Публикувана на: 02-1-2015
7 клас
Категория:
Задача 1819
Публикувана на: 02-1-2015
7 клас
Категория:
Задача 1818
Публикувана на: 02-1-2015
7 клас
Задача 1817
Публикувана на: 29-12-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo