СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: движение
Задача 1471

От град А към град В тръгнал пешеходец. Едновремено с него от В за А тръгнал велосипедист. След 1 час пешеходеца бил точно по средата между А и велосипедиста, а след още 15 минути те се срещнали. Колко време е вървял пешеходеца от А до В?

Публикувана на: 15-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1470
Публикувана на: 15-10-2013
5 клас
Категория: движение
Задача 1469

Две коли се движат една срещу друга по автомобилен път със скорост 80 км/ч и 100 км/ч. Ако в 8 часа  разстоянието между тях било 220 км, на какво разстояние една от друга ще бъдат колите в 8 ч. 50 мин.?

Публикувана на: 15-10-2013
5 клас
Категория: триъгълник
Задача 1468

Даден е правоъгълен тиъгълник ABC с катети АС = 6 см,  АВ = 8 см и хипотенуза ВС = 10 см. Да се намери разстоянието от върха А до правата ВС.

Публикувана на: 15-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1467
Публикувана на: 15-10-2013
6 клас
Категория: състезания
Задача 1466

Шест мишки за пет часа изяждат една бучка сирене. Три мишки за колко часа ще изядат същата бучка?

Публикувана на: 15-10-2013
7 клас
Задача 1465

За коя стойност на параметъра a коефициентът пред  x2 в нормалният вид на многочлена, който е тъждествен на израза M = (x-a)3 + x(x-1), е равен на 4.

Публикувана на: 13-10-2013
7 клас
Задача 1464

Числената стойност на израза x3+ y3, ако x + y = 4 и x.y = 5 е:

Публикувана на: 13-10-2013
6 клас
Категория: състезания
Задача 1463

В една кутия има 100 гр. бонбони,  дъвчащи и шоколадови, като дъвчащите били повече от шоколадовите. Всеки от дъвчащите бонбони тежи по 5 гр., а всеки шоколадов 7 гр. Колко общо са бонбоните в кутията?

Отг.   А-14,   Б -15,   В-16,   Г-17,   Д-18

Публикувана на: 12-10-2013
7 клас
Категория: тъждества
Задача 1462

Докажете, че стойността на израза не зависи от променливата:

(х +3)3 + 3(х+3)2(1-х)+3(х+3)(1-х)2 + (1-х)3

Публикувана на: 11-10-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo