СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1578

20 борови дъски с форма на правоъгълен паралелепипет имат размери 20 см 3 см и 4 м. Колко тежат, ако 1 куб.м. боров материал тежи 600кг?

Публикувана на: 30-1-2014
5 клас
Задача 1577

При ремонт на волейболно игрище, което има форма на правоъгълник с размери 18 м и 9м, е направена изравнителна замазка средно с височина 4см. Намерете колко кубически метра замаска е употребена.

Публикувана на: 30-1-2014
5 клас
Задача 1576

Два правоъгълни паралелепипеда  са направени от еднакъв материал и единят тежи 1.40 кг.  Колко тежи другият, ако размерите  му са 3 пъти по-големи от размерите на първия?

 

Публикувана на: 30-1-2014
6 клас
Задача 1575

Периметърът на основата на правилна шестоъгълна пирамида е 30 см. , а околният и ръб е 13 см. Намерете периметъра на една околна стена на пирамидата.

Публикувана на: 28-1-2014
6 клас
Задача 1574

Съд с формата на правоъгълен паралелепипед с измерения 20/10/30 см е напълнен до горе с вода. Цялото количество вода е прелято в съд с формата на права триъгълна призма с лице на основата 150  см2. Намерете височината на триъгълната призма, ако водата е напълнила призмата до половина.

Публикувана на: 25-1-2014
12 клас
Категория: стериометрия
Задача 1573

Основите на пресечена пирамида са равностранни триъгълници със страни 5см и 3см, а един от околните ръбове е 1см и е перпендикулярен към равнината на основата. Намерете околната повърхнина и обема на пирамидата.

Публикувана на: 22-1-2014
12 клас
Категория: Стереометрия
Задача 1572

Лицето на основата на конус е 1386 dm2, а лицето на осното му сечение е 420 dm2. Намерете обема на конуса.

Публикувана на: 21-1-2014
12 клас
Задача 1571

Радиусът на цилиндър е 50cm, а развивката на околната му повърхнина е квадрат. Намерете обема на цилиндъра.

Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1570

Дадено е числото 23.54(173+ 210+37) + 25.53(53+254-6.7.8) + 13(17+2.5 -3). Кое от следните твърдения е вярно?

A) Последните три цифри са 2,5,2
Б) Последните две цифри са 1, 4;
В) Числото се дели на три и на пет;
Г) последните три цифри са 3, 1, 2.

Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1569
Публикувана на: 21-1-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo