СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1495

Точка B е м/у A и C. Намерете дължините на отсечките AB, BC ако AC = 20 см и 

а) AB:AC=1:4 

б) BC: AC=3:5

Публикувана на: 10-11-2013
5 клас
Категория: задачи с числа
Задача 1494

Ако число се умножи с 10,7 и от произведението се извади 2,49 се получава число, което е с 1,5 по-голямо от 14,2. Намерете числото.

Публикувана на: 09-11-2013
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1493

Опростете израза:

42у24     

    2х22

Публикувана на: 08-11-2013
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1492

Ако  a2+ b 2 + 2(a + b)  +2 = 0,  то  a5+ b 5= ?

  

Публикувана на: 07-11-2013
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1491

Ако   x + y = 2  и  x.y = -1,  то   x 4 + y 4 = ?

 

Публикувана на: 07-11-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1490

Точка М лежи на отсечката АВ,  АМ=5 см и АВ=7 см. Намерете в какво отношение точката М дели отсечката АВ, считано от точката А.

Публикувана на: 06-11-2013
6 клас
Задача 1489

  След откъсване на краставица съдържанието на вода в нея е 99% от теглото й, а след 1 месец съхранение се понижава на 98%. С колко % се е намалило теглото на краставицата?

Публикувана на: 04-11-2013
6 клас
Категория: олимпиади, трапец
Задача 1488

  Основите и височината на даден трапец се измерват с цяло число в сантиметри и  едната основа е равна на една трета от другата. Лицето на трапеца е 48 кв.см. На колко сантиметра е равна височината му, ако тя е по–голяма от малката и по–малка от голямата основа?

Публикувана на: 04-11-2013
5 клас
Категория: движение
Задача 1487

Автомобил изминал 78,6 км със скорост 65,5 км в час. Колко време е пътувал автомобилът и с каква скорост се е движел на връщане, ако се е върнал за 1,5 ч?

Публикувана на: 02-11-2013
6 клас
Задача 1486

В правоъгълника АВСD по-малката страна е ВС = а и ъгъл САВ = 30 гр.. Върху диагонала СА е нанесена отсечка СМ = а. Построен е перпендикулярът СЕ към BD и през точка Е е построена права, успоредна на АВ, която пресича АС в точка Q и AD - в точката P. Намерете отношението на лицата на триъгълниците AQP и Триъгълник PQD.

Публикувана на: 02-11-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo