СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1677

Ако точките А и В са съответно образи на противоположното и реципрочното число на числото -8 върху числовата ос, то средата М на получената отсечката АВ е образ на числото?

Публикувана на: 15-4-2014
6 клас
Задача 1676

Ани трябвало да събере две трицифрени естествени числа. Антон дописал нула след едно от числата и така Ани получила сбор 2014 вместо 682. Разликата на първоначалните числа е:

а) 946 б) 1332 в) 148 г) друг отговор

Публикувана на: 14-4-2014
6 клас
Задача 1675

 Петър преплувал по течението на река Искър 1200 метра за 20 мин. Ако плува срещу течението на реката, той ще остане неподвижен спрямо брега. За колко минути изпусната във водата водна топка ще измине 1,5 км.

а) 75 мин б) 72 мин в) 50 мин г) друг отговор

Публикувана на: 14-4-2014
6 клас
Задача 1674

Цената на входен билет за Великденски концерт е била 18 лв. Цената била намалена, след което броят на зрителите се увеличил с 50%, а получената сума се увеличила с 25%. Колко лева е струвал билета след намалението?

а) 9 лв. б) 9,60 лв. в) 13,50 лв. г) друг отговор

Публикувана на: 14-4-2014
7 клас
Категория: неравенства
Задача 1673

За кои стойности на x изразът:

 1  
—  (3x+6)(3x-6) е по-голямо от 3(x-2)2
 3

(1-2x)(1+2x+4x2) е не по-малък от израза (1-2x)3 +6x(1-2x)

 

Публикувана на: 14-4-2014
6 клас
Категория: пропорции, смеси
Задача 1672

За мариноване на 3 кг месо се приготвят 2,4 л 10% разтвор на сол и вода . Какво количество сол е необходимо за мариноване на 5 кг месо.

Публикувана на: 13-4-2014
7 клас
Задача 1671

Един колоездач изминава разстоянието между два града за 3 часа, а друг за 4 часа. Ако двамата колоездачи тръгнат едновременно от двата града един срещу друг, да се определи след колко часа колоездачите ще се срещнат.

 

Публикувана на: 12-4-2014
4 клас
Задача 1670

Как е възможно 15 лалета да се засадят в две редици така, че във всяка да има по 8 лалета. Нарисувай.

Публикувана на: 11-4-2014
5 клас
Категория: пермутация
Задача 1669

Служител в банка е забравил номера на касата. Той помни, че номерът е петцифрено число и е съставен само от нечетни и различни цифри, Определете максималния брой опити, които трябва да направи служителя, за да е сигурен, че ще отвори касата.

Публикувана на: 01-1-1970
5 клас
Задача 1668

В равнобедрен триъгълник са отбелязани средите M и N на бедрата  и точките M1 и N1 такива, че MM1 и NN1 са перпендикулярни на основата. Получените четири точки са съединени, както е показано на чертежа. Покажете, че от получените части може да се сглоби ромб.

Публикувана на: 01-1-1970
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo