СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1600

Без да извършвате действията проверете дали 56+42+147 се дели на 7.

 

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Задача 1599

Без да извършвате действията, проверете дали 63.(204+18) се дели на 9.

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Задача 1598

Намерете остатъка при делението на 43 с 3.

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Задача 1597

Намерете остатъка при делението на 52 с 5.

Публикувана на: 17-2-2014
6 клас
Задача 1594

Даден е правоъгълник със страни 4 см. и 6 см. Правоъгълникът е завъртян първо около по-малката си страна а след това около по- голямата си страна. Намерете повърхнината на всеки от получените цилиндри.

Публикувана на: 14-2-2014
7 клас
Задача 1593

AC=BC, AB=8cm и симетралата на страната AC пресича BC в точка M. Ако периметърът на триъгълника ABM е 18 см то бедрото AC е:

Публикувана на: 13-2-2014
7 клас
Задача 1592

Страните AD и BC на четириъгълника ABCD са успоредни, а диагоналите се пресичат в точка О. Диагоналът BD разполовява диагонала AC.

а) Докажете, че триъгълникът AOD е съответно равен на триъгълника COB.

б) Намерете обиколката на четириъгълника, ако AB=3 см. и BC=4 см.

Публикувана на: 13-2-2014
7 клас
Задача 1591

Докажете, че два триъгълника са еднакви, ако имат рави ъгли и периметри.

Публикувана на: 12-2-2014
7 клас
Задача 1590

Отсечките  АВ и СD  се пресичат в точката О, като АО = DО = 5 см и ВО = СО = 3 см., а ъгъл DBA = 40º. Намерете  ъгъл  АСD.

Публикувана на: 12-2-2014
5 клас
Задача 1589

Баня с дължина 2 м. и шир ирина  1,8 м трябва да се облицова с плочки на височина 2 м. от пода. Вратата на банята е с размери 80/200 см. Колко броя правоъгълни плочки с размери 20/15 см. са необходими, като предвидите и 26 плочки резерва?

Публикувана на: 12-2-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo