СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: проценти
Задача 1523

В 7 б клас броят на момчетата представлява 80% от броя на момичетата. Д а се определи какъв процент е броят на момичетата и броя на момчетата.

Публикувана на: 08-12-2013
5 клас
Задача 1521

Лицето на правоъгълен триъгълник с катет 45 мм  е  2,7 кв.дм. Намерете другия катет.

Публикувана на: 07-12-2013
6 клас
Задача 1520

(2x)2=

Публикувана на: 04-12-2013
7 клас
Задача 1519

Намерете съседен ъгъл на вътрешен остър ъгъл на триъгълник, ако градусите на мерките се отнасят както 1,5 : 1.

Публикувана на: 02-12-2013
7 клас
Задача 1518

Два външни ъгъла на триъгълник са равни на 130 и 120 градуса. Намерете третия външен ъгъл.

Публикувана на: 02-12-2013
7 клас
Категория: външен ъгъл
Задача 1517

Намерете ъглите на триъгълника, ако външните ъгли при два негови върха са 160 и 88 градуса.

Публикувана на: 02-12-2013
5 клас
Задача 1516

x.3,2 + 8,5 = 13,9

Публикувана на: 30-11-2013
6 клас
Задача 1515

Написани са всички естествени числа от 1 до 1 000 000. Кои числа са повече- съдържащите поне 1 единица или несъдържащите 1 единица.

Публикувана на: 29-11-2013
6 клас
Задача 1514

С всички нечетни цифри са написани всевъзможни 5 цифрени числа, с различни цифри и са подредени по големина в нарастваща редица. Кое е 86 число?

Публикувана на: 29-11-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo