СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: алгебра
Задача 1508

Склад е пригоден за съхранение на 160 т пшеница. Достатъчен ли ще бъде складът за пшеницата, получена от 530 дка, ако от всеки декар са събрали по 320 кг?

Публикувана на: 21-11-2013
7 клас
Задача 1507

Два външни ъгъла на триъгълник са 110 градуса и 130 градуса. Намерете третия външен ъгъл и ъглите на триъгълника.

Публикувана на: 18-11-2013
7 клас
Задача 1506

В триъгълник един от вътрешните ъгли е 40 градуса, а един от външните ъгли е 50 градуса. Намерете ъглите на триъгълника.

Публикувана на: 18-11-2013
6 клас
Категория: ъгли
Задача 1505

Може ли всички ъгли получени при пресичането на две прави с стрета да бъдат равни и как са разположени тогава трите прави?

Публикувана на: 18-11-2013
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1504

а2 - 4ab +4b2

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1503

a2+2ab+b2

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Задача 1501

В триъгълник АВС (ъгъл С=90 градуса) СН е височина.

Намерете ъгъл ВСН, ако:

а) ъгъл А = 40 градуса;

б) ъгъл А = 75 градуса

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Задача 1500

Намерете ъглите на триъгълник АВС, ако ъгъл А = 20 градуса и:

а) ъгъл В е с 60 градуса по-голям от ъгъл А;

б) ъгъл С е 5 пъти по-голям от ъгъл А.

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Задача 1499

В триъгълник АВС ъгъл Y = 90 градуса. Намерете ß, ако:

а)алфа  = 30 градуса;

б)алфа  = 40 градуса 30 минути;

в)алфа  = 35 градуса 30 минути 20 секунди

Публикувана на: 17-11-2013
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 1498

Товарен влак се движи със скорост 48 км/ч, а бърз влак се движи с 72 км/ч. Товарният влак потеглил от гара А за гара В 2 часа по-рано от бързия, но бързия го настигнал и пристигнал 1 час по-рано в гара В. Намерете разстоянието АВ.                           

Публикувана на: 17-11-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo