СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 1532

Месечният  бюджет  на  едно  семейство  е  676 лв. От  него  за  храна  семейството използват 286 лв., за  облекло  24 лв.  по-малко, а останалите - за  допълнителни  и  лични  разходи. Колко  лв. остават  за  допълнителни  и  лични  разходи  на  семейството?

Публикувана на: 17-12-2013
7 клас
Задача 1531

a2_1=0 и a(2x-1)/2+2x=5/6-3a-1/6

 

Публикувана на: 17-12-2013
7 клас
Задача 1530

За коя стойност на параметъра уравненията са еквивалентни:

x + m/2 - 2x - m/4 = 0     и 2(x + 2) - m = 0

Публикувана на: 17-12-2013
4 клас
Задача 1529

Три апартамента - едностаен, двустаен и тристаен, струват  общо  97 740 евро.

Едностайният и двустайният общо струват 43 020 евро, а двустайният и тристайният  - 87 070. По колко  евро струва всеки апартамент?

Публикувана на: 16-12-2013
4 клас
Задача 1528

Начертай правоъгълен равнобедрен  триъгълник с дължина  на  катетите 4 см.

Публикувана на: 16-12-2013
7 клас
Задача 1527

За коя стойност на параметъра c уравнението 2с - х  = 1 - сх   няма решение.

Публикувана на: 15-12-2013
7 клас
Задача 1526

Решете уравнението (2а + 3)х = 4а2 -9,  където а е параметър.

Публикувана на: 15-12-2013
7 клас
Задача 1525

За коя стойност на параметъра b уравнението (2b - 3)х = b+1 има единствен корен?

Публикувана на: 15-12-2013
7 клас
Задача 1524

Намислих положителното число. Увеличих го  8 пъти и от  полученото число извадих 5. Получих число, което е с 9 по-голямо от намисленото число. Кое число съм намислил?

Публикувана на: 12-12-2013
7 клас
Категория: проценти
Задача 1523

В 7 б клас броят на момчетата представлява 80% от броя на момичетата. Д а се определи какъв процент е броят на момичетата и броя на момчетата.

Публикувана на: 08-12-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo