СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Задача 1805

Решете уравнението:

       х2+12            х(х-1)
2- ————   - ————   = 0
           6                    2

Публикувана на: 31-10-2014
7 клас
Задача 1804

(a + b)(a + b)

 

 

Публикувана на: 27-10-2014
8 клас
Задача 1803

Страните на правоъгълник са х и 2х + 3. От него е изрязан правоъгълник с двойно по-малки страни. Намерете лицето на останалата част.

Публикувана на: 25-10-2014
8 клас
Задача 1802

Представете с квадратен тричлен израза:

а) 2(х + 3) -х(3х - 1)            б) (2х + 1)(х - 5) - (х + 4)(х - 2)

в) t(1 - t)2 - t(1 + t)2              

г) 

   х - 6                  х + 1
——— + х (x -  ———)
   4                         3

Публикувана на: 25-10-2014
5 клас
Задача 1801

Асен е с 2 години по - малък от Петър и с 2 години по- голям от Калоян. Произведението от годините на тримата е 960. Какъв ще бъде сборът на годините им след 2 години?

Публикувана на: 17-10-2014
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 1800

През есента чифт ботуши стрували с 88 лева повече отколкото след половин година, защото през февруари цената им била намалена с 30 процента, а през април - с още 20 процента. Колко стрували ботушите през есента, февруари, април?

Публикувана на: 07-10-2014
7 клас
Задача 1798

Даден е успоредникът АВСD със страни АВ = 6 cm и  АD = b. Ъглополовящата на ъгъл А пресича правата CD в точка М. Намерете CM, ако:

а) b = 4 cm            б) b = 9 cm

Публикувана на: 03-10-2014
7 клас
Категория: неравенства
Задача 1797

Коренът на уравнението х - 4(х + 1) = 7 не е решение на неравенството:

а) х(1 - х) + 1 <  -х2 - 3

б) 4(х + 1) <  -8

в) х(х + 3) по-голямо или равно х2 - 11

г) х(х - 1) по-голямо или равно (х + 2)(х - 2)

Публикувана на: 27-9-2014
7 клас
Категория: неравенства
Задача 1796

Решете неравенството:

    х + 2                 2х + 7
—————  -  ————— >= x - 1
       3                       5
 

Публикувана на: 27-9-2014
7 клас
Задача 1795

Да се реши уравнението:

| (х - 4)(2 - х) + (х + 3)(х - 3) | = 17,5

Публикувана на: 27-9-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo