СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


Категория:
Задача 1654
Публикувана на: 03-4-2014
7 клас
Категория: скорост, движение
Задача 1653

От два града А и B, разстоянието между които е 84 км, едновременно тръгват един срещу друг мотоциклетист и велосипедист. Срещнали се след 1ч. и 10 мин. и продължили със същата скорост. Мотористът пристигнал в В и след престой от 20 мин. потеглил към А. Намерете скоростите им, ако е известно че мотоциклетистът е настигнал велосипедиста 1ч.след първата им среща.

Публикувана на: 03-4-2014
6 клас
Категория: Многочлени
Задача 1652
Публикувана на: 31-3-2014
6 клас
Категория: Многочлени
Задача 1651
Публикувана на: 31-3-2014
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 1650
Публикувана на: 29-3-2014
8 клас
Категория: неравенства
Задача 1649

Решете неравинството (2x+3)(3-x)>0
                                                               

Публикувана на: 28-3-2014
6 клас
Категория: пропорции
Задача 1648

Дължините на страните на триъгълник се отнасят както 5:7:9. Средната по дължина страна е 35см. Намерете периметъра на триъгълника.

Публикувана на: 27-3-2014
6 клас
Категория: пропорции
Задача 1647

В един автосалон има бели, сини и червени коли в отношение 7:5:3. Белите коли са 42. Намерете броят на сините и червените коли?

Публикувана на: 27-3-2014
5 клас
Задача 1646

На дъската са написани числата 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Разрешава се да се изтрият две произволно избрани от написаните числа по праволото: От по- голямото се изважда по- малкото, числата се изтриват и на тяхно място се записва получената разлика-  положително число. ( след всяко  действие броят на написаните числа намалява с едно). След седем такива действия ще остане само едно число. Може ли то да е равно на 97? Обяснете защо.

Публикувана на: 26-3-2014
6 клас
Категория: Движение
Задача 1645

Турист изминал 10 км., което е 1/2 от целия път със скорост 100 м/ мин. Ако продължи да се движи с тази скорост, ще закъснее 10 мин. С колко трябва да увеличи скоростта си, за да стигне навреме.

Публикувана на: 26-3-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo