СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1632

Всички естествени числа са разделени на "добри" и "лоши". Известно е, че ако числото А е "добро", тогава А+6 е също "добро", а ако В е "лошо", то В+15 е също "лошо". Възможно ли е сред първите 2000 естествени числа да има точно 1000 "добри" числа?

Публикувана на: 09-3-2014
4 клас
Категория: движение
Задача 1631

Пътят между две хижи се състои от прави и наклонени надолу и нагоре участъци. Турист се движи по равните участъци със скорост 5 км/ч, нагоре - с 4 км/ч и надолу  - с 6 км/ч. За изминаване на разстоянието между двете хижи в двете посоки са му необходими 2 ч.

Колко е разстоянието между тях?

Публикувана на: 09-3-2014
4 клас
Задача 1630

От 10 м плат ушили 5 дамски поли и 8 детски роклички. От колко сантиметра плат се ушива една дамска пола и от колко - една детска рокличка, ако 25 дамски поли се ушиват от 18 м плат?

Публикувана на: 07-3-2014
4 клас
Задача 1629

Пет шкафа и две библиотеки струват 844 лв. 80 ст. Ако една библиотека е 3 пъти по-скъпа от един шкаф, каква сума са заплатили за 4 шкафа и 1 библиотека?

Публикувана на: 07-3-2014
6 клас
Категория: проценти, дроби
Задача 1628

Мишо, Валери и Иван си купили по една книга на една и съща цена и похарчили съответно по 100% , 55 и 5/9% и 50% от наличните си пари. Останалите им пари стигнали точно за три билета за кино по 3 лв. Намерете цената на книгата.

Публикувана на: 07-3-2014
6 клас
Категория: проценти, дроби
Задача 1627

Четирима шестокласници решили заедно да си купят топка. Ангел дал половината от цената на топката, Борис дал 1/3 от сумата, която дали другите трима, Васил дал 25% от сумата, дадена от останалите трима, а Георги дал 2 лв. Колко струва топката и по колко лева са дали Ангел, Борис и Васил?

Публикувана на: 07-3-2014
4 клас
Задача 1626

С телена мрежа, дълга 1 944 м, трябва да се огради правоъгълен участък. Каква е площта на участъка, ако дължината му е два пъти по-голяма от широчината му?

Публикувана на: 07-3-2014
4 клас
Категория: математика
Задача 1624

Трактор работил през един месец 246 часа, а друг трактор-220 часа. Вторият трактор изразходвал 182 л гориво по-малко от първия. По колко литра гориво са изразходвали тракторите, ако имат един и същ разход гориво за час?

Публикувана на: 07-3-2014
4 клас
Категория:
Задача 1622

Ледена пързалка има форма на правоъгълник с обиколка 180 м, като дължината и е два пъти по-голяма от широчината. За да се замрази пързалката трябва да работят 4 компресора в продължение на 9 часа. Колко квадратни метра замразява всеки компресор за час?

Публикувана на: 06-3-2014
4 клас
Задача 1621

Един правоъгълен участък земя с дължина 325 м е зает от две овощни градини също с правоъгълна форма. Те  имат обща страна с дължина 70 м, площта на  едната градина е с 3010 кв. м по-голяма от площта на другата. Намери площта на всяка от градините.

Публикувана на: 06-3-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo