СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1557

Фермер изорава по 3 хектара повече на ден от съседа си и за 6 дни изорал 2 хектара повече от колкото съседа му за 10 дни . По колко хектара е изорал всеки фермер ? 

Публикувана на: 11-1-2014
7 клас
Задача 1556

Басейн може да се напълни през една тръба за 9 h и да се изпразни през друга за 15 h. Първата тръба била отворена известно време, след което я спрели и отворили втората.Тя била отворена 1 час по-малко от първата, след което се оказало, че басейнът е пълен до половината. По колко часа е била отворена всяка от тръбите?

Публикувана на: 08-1-2014
7 клас
Задача 1555

Басейн се пълни от две тръби. Ако първата тръба работи 3 часа, тя ще напълни половината от басейна. Втората тръба може сама да допълни басейна за 2 часа. За колко часа ще се напълни басейнът, ако двете тръби се отворят едновременно?

Публикувана на: 08-1-2014
7 клас
Задача 1554

Определена работа трябвало да се извърши за 10 дни от 30 работници с еднаква производителност. Три дни след започване на работата 5 от тях напуснали, а останалите, за да довършат цялата работа, увеличили дневната си норма с 40%. В кой ден е била завършена работата?

Публикувана на: 08-1-2014
6 клас
Категория: модул
Задача 1553

|2 - 4х| = 20

Публикувана на: 07-1-2014
6 клас
Категория: модул, уравнения
Задача 1552

|10 - x| = 2

Публикувана на: 07-1-2014
7 клас
Задача 1551

Том може да поправи дупката в оградата на леля Бети за 2 часа, а Хък - за два пъти по-вече време. За колко време двамата заедно могат да поправят оградата?

Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Задача 1550

Един работник може за 5 дни да извърши 1/3 от определена работа, а друг работник може да извърши 75% от тази работа за времето, за което първият работник може да свърши цялата работа. Отначало вторият работник работил няколко дни, а след това заедно с първия работник довършили работата за 6 дни. Колко дни е работил всеки от работниците?

Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Задача 1549
Височините прекарани, от върховете В и С на ΔАВС се пресичат в точка Н. 
Намерете BHC, ако A =50°. 
 
Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Категория: уравнения
Задача 1548

Коренът на уравнението

3х - 5 = 13 + 6x

 3(x - 4) – (x - 1) = 7 -  4x 

(x - 3)(2x - 14) = 0

Публикувана на: 06-1-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo