СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1968

При смесване на 48%-ен спиртен разтвор с 3%-ен спиртен разтвор е получен 500г 30%-ен разтвор. По колко грама са взети от първите два разтвора?

Публикувана на: 25-1-2016
6 клас
Задача 1967

Околна стена на правилна шестоъгълна призма има периметър 48 см , а основният ръб е 5/7 части от околния ръб L.Намерете:

        а) периметъра на основата

        б) лицето на основата , ако апотемата е 8,7 см.

        в) сбора на всички ръбове на призмата 

Публикувана на: 24-1-2016
7 клас
Задача 1966

Определена работа трябвало да се свърши за 10 дни от 30 работници с еднаква производителност. Три дни след започване на работата 5 от тях напуснали, а останалите, за да довършат работата навреме увеличили дневната си форма с 40%. В кой ден била завършена работата? 

Публикувана на: 23-1-2016
7 клас
Задача 1965

Когато Вълкът и Червената шапчица се разделили, той хукнал два пъти по-бързо по два пъти по-къса пътечка към къщичката на баба й.Вълкът изпреварил Червената шапчица с половин час. От срещата до къщата на баба си Червената шапчица е вървяла:

a) 20 min

b) 30 min

c) 40 min

d) 50 min

Публикувана на: 23-1-2016
7 клас
Задача 1964

За 2 часа влак, който тръгнал от град B, изминал 40km повече отколкото влак, който тръгнал от град A. Двата влака се срещнали след 5 часа. На колко километра от град A е станала срещата?

Забележка: Мисля, че задачата е с непълни данни. Това, което липсва е още едно условие. Например разтоянието между А и В.

Публикувана на: 23-1-2016
7 клас
Задача 1963

Петя и Валя трябва да напишат един и същи текст на компютър. За един час Петя пише по 12 страници, а Валя - с 8 страници повече. Те започнали да пишат този текст едновременно, но Валя завършила работата си 1ч и 30 мин преди Петя. Намерете:

а) колко страници има този текст

б) за колко време Петя е написала текста

Публикувана на: 19-1-2016
7 клас
Задача 1962

Работника трябвало да изпълни поръчка за изработване на определен брой детайли за 20 дни. Ако преизпълнява дневната си норма с 8 детайла, за 14 дни той ще изработи 50 детайла по-малко от определения брой. За колко дни работникът ще изпълни тази поръчка, ако изработва по 36 детайла на ден?

Публикувана на: 19-1-2016
8 клас
Задача 1961
Публикувана на: 03-1-2016
8 клас
Задача 1960
Публикувана на: 03-1-2016
8 клас
Задача 1959
Публикувана на: 03-1-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo