СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1743

Едната страна на успоредник е 10 см, а обиколката му  3 пъти по-голяма от нея. Височината към другата страна е 0,8 дм. Намерете лицето на успордника.

Публикувана на: 05-6-2014
6 клас
Категория: пирамида
Задача 1742

Пирамида има 18 ръба. Броят на стените на пирамидата е :

а) 6          б) 4        в) 9       г) 10

Публикувана на: 03-6-2014
7 клас
Задача 1741

Три свещи с еднаква височина, но с различна дебелина горят равномерно.Втората изгаря напълно за 8 часа,а третата за 12 часа.Първата е запалена в 19 часа,а втората и третата в 20 часа. След известно време първата и втората имат една и съща височина, а след още 2 часа първата и третата са с еднаква височина. Колко часа след запалването им първата и втората имат една и съща височина?

Публикувана на: 03-6-2014
6 клас
Задача 1740
Публикувана на: 02-6-2014
7 клас
Категория: Разтвори
Задача 1738

Колко процента алкохол се получаса при смесване на 6 л 20% алкохол и четири литра 60% aлкохол?

Публикувана на: 01-6-2014
6 клас
Задача 1735

Катер изминал разстоянието от А до В и обратно за 20 минути. Срещу течението той се движил със скорост 3м/сек, а по течението - с 5м/сек. Намерете:

а) разстоянито м/у А и В;

б) скоростта на течението

Публикувана на: 30-5-2014
6 клас
Задача 1734
Публикувана на: 30-5-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo