СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 2008

В книжарницата имало тетрадки по 60ст., 1 лв. и 1лв. 20ст. Ани искала да си купи и от трите вида тетрадки, като от най-евтините решила да вземе 3 пъти повече, отколкото от най-скъпите, а от тези по 1 лв.- два пъти повече, от тези по 1лв. 20 ст.  Колко най-много тетрадки от всеки вид може да си купи Ани, ако има 10 лв. 

Публикувана на: 08-4-2016
7 клас
Категория: Уравнения
Задача 2007
Числената стойност на израза е: х
Публикувана на: 05-4-2016
7 клас
Категория: успоредник
Задача 2006

В успоредник една от страните му е 9 см по-дълга от другата. Намерете неговия периметър, ако страните му се отнасят както 8:5.

Публикувана на: 24-3-2016
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2005

Трима съдружници трябвало да си разпределят сума пари в отношение 8:7:6, но допуснали грешка и парите били разпределени 7:6:5.Така единият получил 500лв. по-малко.Каква е била сумата?

Публикувана на: 23-3-2016
7 клас
Категория: алгебра
Задача 2004

Преди 3 години Мишо е бил 2 пъти по-възрастен от Борис, а след 7 години ще бъде 1,5 пъти по-възрастен от него.  На колко години е сега Борис?

Публикувана на: 21-3-2016
7 клас
Задача 2003

спортистка

Всеки ден Ася прави по 10 обиколки на кръгова писта с диаметър 100м. Средната скорост, с която бяга Ася, е 150м/мин

А) колко метра е обиколката на пистата (п=3,14)?

Б) колко време на ден отделя Ася за бягане?

 

Публикувана на: 21-3-2016
6 клас
Задача 2002

Правоъгълен трапец с основи 10 см и 6 см и бедра 3 см и 5 см е завъртян около голямата си основа. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.

Публикувана на: 05-3-2016
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 2001

Колко килограма калай трябва да се добавят към 2 килограма сплав от мед и калай,в която калаят е 12%,за да се получи сплав,в която калаят е 20%?

а/ 0,5кг

б/ 0,2кг

в/ 0,3кг

г/ 1,3кг

Публикувана на: 01-3-2016
7 клас
Задача 2000

Симетралата на  страните АВ и АС на триъгълника АВС се пресичат в точката О. Ако ъгъл ВАС е 40 градуса, то ъгъл ВСО е равен на:

а/ 30 градуса

б/ 45 градуса

в/ 8 градуса

г/ 50 градуса

Публикувана на: 01-3-2016
7 клас
Категория:
Задача 1999

Средната възраст на Иван, Петър и Лора е 13 г, а средната на Петър и Лора е 15. Годините на Иван са:

а/9

б/12

в/15

г/18

Публикувана на: 01-3-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo