СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12 клас
Задача 1976

В цилиндър е вписана правилна шестоъгълна призма. Намерете отношението на околните повърхнини на цилиндъра и призмата.

Публикувана на: 26-1-2016
12 клас
Задача 1975

Височината на цилиндър е h, а радиосът му - r. Намерете лицето на сечението на цилиндъра с равнина, успоредна на оста му и минаваща на разтояние d(d<r) от нея.

Публикувана на: 26-1-2016
12 клас
Задача 1974

Лицето на осното сечение на прав кръгов цилиндър е равно на Q, а диагоналът на това сечение сключва с основата на цилиндъра ъгъл а (алфа). Намерете пълната повърхнина и обема на цилиндъра 

Публикувана на: 26-1-2016
12 клас
Задача 1973

Два цилиндъра имат равни обеми. Докажете, че околните им повърхнини се отнасят обратно пропорционално на радиосите им.

Публикувана на: 26-1-2016
7 клас
Задача 1971

В равнобедрен триъгълник са начертани симетралите на двете бедра. Докажете че отсечките от симетралите заключени между бедрата на триъгълника са равни.

Публикувана на: 25-1-2016
5 клас
Задача 1970

Правоъгълен паралелепипед има околна повърхнина  S= 240 кв.см повърхнина S1=304 кв.см и дължина а=8. Намерете обема V на паралелепипеда.

Публикувана на: 25-1-2016
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1969

В съд има 80%-ен спиртен разтвор, а в друг-65%-ен спиртен разтвор, като количествата им се отнасят както  5:2.  Смесили двата разтвора, след което долели 36литра вода и получили 50%-ен спиртен разтвор. По колко литра разтвор е имало в двата съда преди смесването?

Публикувана на: 25-1-2016
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1968

При смесване на 48%-ен спиртен разтвор с 3%-ен спиртен разтвор е получен 500г 30%-ен разтвор. По колко грама са взети от първите два разтвора?

Публикувана на: 25-1-2016
6 клас
Задача 1967

Околна стена на правилна шестоъгълна призма има периметър 48 см , а основният ръб е 5/7 части от околния ръб L.Намерете:

        а) периметъра на основата

        б) лицето на основата , ако апотемата е 8,7 см.

        в) сбора на всички ръбове на призмата 

Публикувана на: 24-1-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo