СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: уравнения
Задача 2018

4x2-4x-35=0

Публикувана на: 16-4-2016
6 клас
Категория:
Задача 2017

В един клас 40% от момичетата са толкова, колкото са 30% от момчетата. Намерете броя на учениците в този клас, като знаете, че те са повече от 15 и по-малко от 28.

Публикувана на: 14-4-2016
6 клас
Задача 2016

Колко процента от обема на куба ABCDA1B1C1D1 е обемът на пирамидата ABCDM, където М е пресечната точка на А1С1 и В1D1?    

                                                                                        

Публикувана на: 14-4-2016
7 клас
Задача 2015

Фирма трябва да изпълни поръчка за ушиване на 500 костюма за 10 дни. През първите три дни работниците от фирмата ушивали по 40 костюма на ден. На четвъртия ден работниците увеличавали нормата си, за да изпълнят поръчката в срок. Най малко по колко костюма на ден  са ушивали след увеличението на нормата?

Публикувана на: 11-4-2016
6 клас
Категория: НОД
Задача 2014

Най-малкият брой еднакви кубчета, с които може да се запълни права призма с размери 1,2 дм, 18 см и 0,3 м, е:

Публикувана на: 11-4-2016
7 клас
Задача 2013

пътуване до софия

Седмокласничката Румяна от град Русе е допусната до участие в национален кръг на математическо състезание Европейско кенгуру, което ще се проведе в град София.  Румяна живее с майка си, баща си и братчето си Мариян, който е ученик в 5 клас. Семейният съвет започнал да обсъжда следните варианти за пътуването до София.

първи вариант: пътуване с автобус на фирма "Комфорт". Цената на билета в едната посока е 28лв. за възрастни и учащи ползват намаление 10%.

втори вариант: пътуване със семейния автомобил, който за 100км изразходва 5,5 литра бензин и цената на един литър бензин е 2,50 лв.

Разтоянието от Русе до София е 324 км

А) Колко лева ще струва пътуването в двете посоки, ако ученичката е придружена от баща си и брат си, и се възползват от услугите на фирма "Комфорт:

Б) Ако цялото семейство  реши да подкрепи Румяна  на състезанието, кой от вариантите е по изгоден и с колко лева е по-евтин?

 

Публикувана на: 11-4-2016
6 клас
Категория:
Задача 2012

Средноаритметичното на четири числа е 72.Ако от две от числата извадим по 8, а от другите две-по 6, колко ще бъде средноаритметичното на новополучените числа?

Публикувана на: 11-4-2016
7 клас
Задача 2011

Туристи искат да се разходят с лодка по река и да се върнат най-късно след 5 ч. На колко километра най-много могат да се отдалечат, ако лодката се движи по течението със скорост 18км/ч, а срещу течението - със скорост 12 км/ч.

Публикувана на: 11-4-2016
6 клас
Категория:
Задача 2010

(9,2+х):(-2,1)=-1,28:0,4+0,81

Публикувана на: 10-4-2016
7 клас
Категория: геометрия
Задача 2009

Даден е равностранен триъгълник. Точка М от страната АВ и точка N от страната ВС са такива,че АМ=BN. Правата СМ пресича AN в точка Р. Намерете <CPN и докажете,че PN<CN<CP.

Публикувана на: 09-4-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo