СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 2003

спортистка

Всеки ден Ася прави по 10 обиколки на кръгова писта с диаметър 100м. Средната скорост, с която бяга Ася, е 150м/мин

А) колко метра е обиколката на пистата (п=3,14)?

Б) колко време на ден отделя Ася за бягане?

 

Публикувана на: 21-3-2016
6 клас
Задача 2002

Правоъгълен трапец с основи 10 см и 6 см и бедра 3 см и 5 см е завъртян около голямата си основа. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.

Публикувана на: 05-3-2016
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 2001

Колко килограма калай трябва да се добавят към 2 килограма сплав от мед и калай,в която калаят е 12%,за да се получи сплав,в която калаят е 20%?

а/ 0,5кг

б/ 0,2кг

в/ 0,3кг

г/ 1,3кг

Публикувана на: 01-3-2016
7 клас
Задача 2000

Симетралата на  страните АВ и АС на триъгълника АВС се пресичат в точката О. Ако ъгъл ВАС е 40 градуса, то ъгъл ВСО е равен на:

а/ 30 градуса

б/ 45 градуса

в/ 8 градуса

г/ 50 градуса

Публикувана на: 01-3-2016
7 клас
Категория:
Задача 1999

Средната възраст на Иван, Петър и Лора е 13 г, а средната на Петър и Лора е 15. Годините на Иван са:

а/9

б/12

в/15

г/18

Публикувана на: 01-3-2016
7 клас
Задача 1998
На чертежа ∆АВС и ∆АВД са правоъгълни, ъгъл ВАД=55°, ъгъл АВС=50° и АВ=16см. Ако М е среда на АВ, намерете лицето на МСД.
Публикувана на: 29-2-2016
7 клас
Задача 1997

В триъгълник АВС АС е равно ВС, симетралата на страната ВС пресича АВ в точка М. Ако обиколката на АВС е 24см и АС е 7 см, то обиколката на АМС е:
а) 14 см
в) 31см
б) 10 см
г) 17см

Публикувана на: 24-2-2016
7 клас
Задача 1996

Туристи искат да се разходят с лодка по река и да се върнат най късно след 5 часа. На колко километра най много могат да се отдалечат, ако лодката се движи по течението със скорост 18 км/ч, а срещу течението със скорост 12 км/ ч?

Публикувана на: 23-2-2016
7 клас
Задача 1995

Докажете, че ако в правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса медианата към хипотенузата е равна на половината от хипотенузата.

Публикувана на: 23-2-2016
5 клас
Задача 1994

Едната страна на успоредник е 2 см по-дълга от другата. Намерете височините на успоредника, ако обиколката

му е 32 см, а лицето му е 50,4 кв.см.

Публикувана на: 20-2-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo