СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Задача 2048
Публикувана на: 08-12-2016
8 клас
Категория:
Задача 2047
Публикувана на: 08-12-2016
5 клас
Категория: работа
Задача 2046

Една машинописка може да свърши определена работа за 12 часа, а друга - за 15 часа. Каква част от работата са свършили ако са работили заедно 5 часа.

Публикувана на: 05-12-2016
7 клас
Категория: Мащаб
Задача 2045

На географска карта разстоянието между селищата А и Б е 8,8 см, а между Б и С е 12 см. Разтоятието между селищата А и Б по въздушен път е 110 км. Определете: мащаба на картата, разстоянието между Б и С по въздушен път, разстоянието между селища А и Д, ако по въздушен път разстоянието между А и D е 175 км.

Публикувана на: 03-12-2016
9 клас
Категория:
Задача 2044

Решете чрез полагане уравнението:

x8 - 5x4 + 4 = 0

Публикувана на: 24-11-2016
9 клас
Категория:
Задача 2043

Да се разложи на множители полинома:

x4 - 13x2 + 36

Публикувана на: 24-11-2016
6 клас
Категория: дроби
Задача 2042

Какво означава дробното число:

а) 1/4 б) 5/6 в) 9/10 г) 13/100 ?

Публикувана на: 25-10-2016
5 клас
Категория: алгебра
Задача 2041

287 - (x + 85) : 3 = 1302 : 6

Публикувана на: 02-10-2016
6 клас
Категория: Дроби, проценти
Задача 2040

Четирима шестокласници купили заедно футболна топка. Първият внесъл половината от сумата, внесена от останалите трима, вторият – една трета от сумата, внесена от останалите, а третият – една пета от сумата, внесена от другите трима. Колко струва топката и колко е дал всеки от тях, ако четвъртият е дал 15 лева?

Публикувана на: 29-9-2016
4 клас
Категория: приемен изпит
Задача 2039

Цех пакетира кюфтета и кебапчета. кюфтетата са пакетирани по 9 бр в една кутия, а кебапчетата - по 12 бр в една кутия. Снабдителят е купил общо 429 кюфтета и кебапчета пакетирани общо в 42 кутии и заплатил за тях 327 лв. Третината от цената на една кутия с кюфтета е равна на половината от цената на една кутия с кебапчета.

а) колко кутии с кюфтета е купил снабдителят

б) колко лв струва кутия с кюфтета

в) колко стотинки струва едно кебапче

Публикувана на: 13-6-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo