СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: пропорции
Задача 2088

За пълното осветление на една стая е необходимо отношението между площа на прозорците и тази на пода да бъде 1:5. Намерете дължината на правоъгален прозорец с височина 1,40m, необходима за осветяването на правоъгълна стая при спазване на тези изисквания, ако стаята е с измерения 4m и 3,5m.

Публикувана на: 13-4-2017
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2087

Подправка за салата се състои от 2 обемни части оцет, 1 обемни част соев сос и 5 обемни части зехтин. Колко е зехтинът в 560 мл от подправката?

Публикувана на: 12-4-2017
6 клас
Категория: Пропорции!!
Задача 2086
За празника на училището салонът ни беше украсен с червени,жълти и сини балони в отношение 6:5:3. Ако отношението беше 14:13:8, точно един от цветовете щеше да има 4 балона по-малко. Колко са всички балони и по колко има от всеки цвят?
Публикувана на: 12-4-2017
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2085

Призма и пирамида имат обща основа, но височината на пирамидата е 2,5 пъти по-голяма от тази на призмата. Коя от двете има по-голям обем и колко пъти?

Публикувана на: 12-4-2017
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2084

Три правоъгълника имат равни лица. В какво отношение са дължините им, ако широчината на първия се отнася към широчината на втория както 2:5, а широчината на третия е равна на разликата от широчините на първите два?

Публикувана на: 12-4-2017
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2083

Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб b, околен ръб l  и b : l  = 4 : 7. Сборът от всичкитe и ръбове е 88 см. Намерете периметъра на една околна стена на пирамидата.

Публикувана на: 11-4-2017
6 клас
Категория: призма, обем
Задача 2082

Две правилни пирамиди имат равни височини, лица на основите B1= 18 cm2 и  В2 = 24 cm2  и обеми съответно V1 и V2. Намерете отношението V1 :  V2

Публикувана на: 11-4-2017
6 клас
Категория: призма, пропорции
Задача 2081

Основата на  права призма е равнобедрен  триъгълник с основа  c и бедро  b. Височината на призмата  е h, а сборът от всичките  и ръбове е 124 см. Намерете околната повърхнина на призмата , ако c : b : h = 2 : 3 : 5

Публикувана на: 11-4-2017
6 клас
Категория: призма, пропорции
Задача 2080

Права призма има основа успоредник със стрни a и b и височина към тях съответно ha и hb. Височината на призмата е  h.

Ако a : b : h = 4 : 3 : 5, hb = 8 cm и периметърът на по-малката околна стена е 64 cm, намерете:

а/ сбора на всички ръбове /сигма/

б/ околната повърхнина S

в/ повърхнината S1

г/ обема V на призмата

Публикувана на: 11-4-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo