СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: Геометрия
Задача 1749

Точките А, B, C и D лежат на една права в този ред, като АС > BD. Тогава:
А/ АВ > BC;
B/ BC > DC;
C/ AB = BC;
D/ AB > DC;
E/  никое от тези не е сигурно.

Публикувана на: 08-6-2014
7 клас
Категория: йриъгълник, ъгли
Задача 1748

В триъгълника АВС, АВ =12, ВС=15 и периметърът е 4 пъти по-голям от АС. Тогава за ъглите му е в сила:
А/ алфа > бета > гама
Б/ алфа > гама > бета
С/ бета > алфа > гама
D/бета >  гама >  алфа
E/ aлфа > бета = гама

Публикувана на: 08-6-2014
6 клас
Категория: алгебра, едночлен
Задача 1746
Публикувана на: 05-6-2014
6 клас
Задача 1745
Публикувана на: 05-6-2014
6 клас
Задача 1744
Публикувана на: 05-6-2014
5 клас
Задача 1743

Едната страна на успоредник е 10 см, а обиколката му  3 пъти по-голяма от нея. Височината към другата страна е 0,8 дм. Намерете лицето на успордника.

Публикувана на: 05-6-2014
6 клас
Категория: пирамида
Задача 1742

Пирамида има 18 ръба. Броят на стените на пирамидата е :

а) 6          б) 4        в) 9       г) 10

Публикувана на: 03-6-2014
7 клас
Задача 1741

Три свещи с еднаква височина, но с различна дебелина горят равномерно.Втората изгаря напълно за 8 часа,а третата за 12 часа.Първата е запалена в 19 часа,а втората и третата в 20 часа. След известно време първата и втората имат една и съща височина, а след още 2 часа първата и третата са с еднаква височина. Колко часа след запалването им първата и втората имат една и съща височина?

Публикувана на: 03-6-2014
6 клас
Задача 1740
Публикувана на: 02-6-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo