СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2128

Ако обиколката на правоъгълник е 24 дм, а лицето му  е 36 кв. дм, то на колко малки правоъгълници с размери 3 см и 4 см може да се разреже?

Публикувана на: 07-6-2017
4 клас
Задача 2127

Редица от букви ще наричаме"подредена ", ако:

- започва и завършва на буква А;

-между всеки две най-близко разположени букви А има по равен брой други букви.

Александър започнал да изтрива от ляво на дясно  буквите в една "подредена" редица от букви.

Той изтрил 5 букви и половината от останалите .

Втори път направил този ход : изтрил 5 букви и още половината от останалите.

След това направил още 3 такива хода.Накрая изтрил още 2 букви и от редицата останали 5 букви , сред

които точно 2 букви А. Колко са били първоначално буквите в тази редица и колко от тях са буква А ?

Публикувана на: 06-6-2017
5 клас
Задача 2126

Намерете стойността на израза ако:
А = (b : 36,4 + x) . 0,5    ako 3,21 = x + (2007,5 - 2006,29)  и  b = 3,54 . 73 + 0,23 . 25 + 35,4 . 2,7 + 1,7 . 2,5

Публикувана на: 31-5-2017
5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 2125

Плувен басейн има форма на правоъгълен паралелепипед с дължина 20 м и широчина 12 м. В басейна влизат да плуват 30 ученици. С колко сантиметра се е покачило нивото на водата,ако всеки ученик измества 0,24 куб.м. вода?

Публикувана на: 31-5-2017
5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 2124

Колко струва бетонът, необходим за отливане на 84 кв.м плоча на къща, ако дебелината на плочата е 15 см и 1 куб м. бетон струва 85 лв?

Публикувана на: 31-5-2017
5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 2123

Физкултурен салон има размери 30 м, 20 м и 6 м. По колко кубически метра въздух се пада на всеки ученик, ако в салона има 30 ученици, а уредите и учениците заемат 43 куб. м?

Публикувана на: 31-5-2017
6 клас
Задача 2122
Лицето на триъгълник ABC с върхове А(0,4), В(6,-4), С(-2,1) е колко?
Публикувана на: 28-5-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2121

Групирайте числата 3,4,5,.......,10,11    в три групи с равни суми по 5 различни начина.

Публикувана на: 27-5-2017
6 клас
Категория: мащаб, пропорции
Задача 2120
Публикувана на: 24-5-2017
6 клас
Задача 2119
Публикувана на: 24-5-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo