СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2148

Зайо Байо може да изяде една  питка за 40 минути, Кума Лиса - за 30 минути, а Вълчо- за 24 минути. За колко минути тримата заедно ще изядат питката?

Публикувана на: 22-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2147

Продават 100 вида торти. От тях 40 са скъпи, 50 са вкусни, и 60 са шоколадови. Едновременно вкусни и шоколадови са 15, скъпи и шоколадови -20, скъпи и вкусни -17. Колко вида торти са едновременно и скъпи и вкусни и шоколадови?

Публикувана на: 20-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2146

Написани са всички естествени числа от 1 до 1000. След което са изтрити всичк , в които има цифра 7. Колко числа остават?

Публикувана на: 17-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2145

Даден е пръвоъгълник с дължини на страните две последователни нечетни числа . Обиколката му е 24 см. Върху всяка от страните му вън от него са построени квадрати. Няколко такива фигури са долепени една до друга във верижка, без да се припокриват. Ако дължината на верижката е 2м и 4см, то намерете нейната обиколка.

Публикувана на: 17-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2144

Дадени са правоъгълник със страни 4 см и 6 см и квадрат със страна 1 см. Да се разрежат дадените фигури на по две еднакви части така, че от получените 4 части да се състави квадрат със страна 5 см.

Публикувана на: 16-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2143

В турнир по футбол участват 5 отбора, като всеки играе срещу всеки от останалите четири отбора. При победа се присъждат 3 точки на победителя, при равен мач и двата отбора получават по една точка, а загубилият - 0 точки. Ако сборът от точките на всички отбори е 25, колко са равните мачове в този турнир?

Публикувана на: 16-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2142

Една майка донесла в чанта книги за трите си деца. Помолила ги да познаят колко книги има в чантата. Предположенията били 11,10 и 8 книги. Майката казала, че две от тези предположения се различават с 1 от верния брой, а едно с 2. Колко книги е донесла майката?

Публикувана на: 16-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2141

Вървях по пътя с 4 км/ч . От момента в който един велосипедист ме задмина, до момента в който той зави зад ъгъла, аз направих 30 крачки и като продължих, стигнах до ъгъла с още 120 крачки. Колко километра в час е скоростта на велосипедиста?

Публикувана на: 16-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2140

Известен брой последователни листове от една книга се разлепили и се оказало, че в останалата част на книгата номерата на две последователни страници се записват с едни и същи цифри, но в различен ред. Ако едната страница е номер 362, колко е броят на разлепените листи?

Публикувана на: 16-7-2017
6 клас
Категория:
Задача 2139
Публикувана на: 11-7-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo