СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: скорост
Задача 2158

От Бургас за Пазарджик, разстоянието между които е 300 км, се движил камион със скорост 47 км/ч. След като изминал 116 км, камионът срещнал лека кола, която пътувала от Пазарджик за Бургас. Тя стигнала до Бургас, веднага се върнала обратно и едновременно с камиона пристигнала в Пазарджик. С каква скорост се е движила леката кола?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2157

Разстоянието между Варна и Шумен е 96 км. От Шумен към Варна пътувал колоездач със скорост 15 км/ч. След като изминал 51 км, той срещнал мотоциклетист, който пътувал от Варна за Шумен. Мотоциклетистът стигнал до Шумен, веднага се върнал обратно и едновременно с колоездача пристигнал във Варна. С каква скорост се движил мотоциклетиста?

 

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2156

Слави тръгнал на гости на Галин, в определен час, като се движил със скорост 4 км/ч. В същия момент Галин пуснал един от дресираните си гълъби да посрещне Слави. Гълъбът срещнал Слави и се върнал обратно. Стигнал до гълъбарника и се върнал веднага обратно при Слави. Гълъбът летял по този начин докато Слави не стигнал у Галин. Колко километра всичко е прелетял гълъбът, ако скоростта му е 60 км/ч и разстоянието между къщите на Галин и Слави е 8 км?

Публикувана на: 22-8-2017
6 клас
Категория: Призма
Задача 2155
Основата на права прицма е ромб с дължина на височина 5 см. а) Ако обиколката на този ромб е 40 см и обемът на призмата е 400 куб см., да се намери колко квадратни дециметра е пълната повърхнина на призмата? б) Ако лицето на околната повърхнина на призмата е 1 кв.дм, да се намери колко литра е обемът на призмата?
Публикувана на: 13-8-2017
6 клас
Задача 2154
В правоъгълен паралелепипед с измерения 3 дм,4 дм,5 дм са поставени три куба с ръб 20 см. Колко процента от паралелепипеда са останали незапълнени?
Публикувана на: 13-8-2017
6 клас
Категория: Куб и пирамида
Задача 2153
Каква част от обема на куба ABCDA1B1C1D1 е обемът на пирамидата ABCM, където M е пресечна точка на А1C1 и B1D1?
Публикувана на: 13-8-2017
6 клас
Категория: Цилиндър
Задача 2152
Околната повърхнина на цилиндър е четири пъти по-малка от пълната му повърхнина. Обемът на цилиндъра е 9п. На колко е равна височината му?
Публикувана на: 13-8-2017
6 клас
Категория: Конус и призма
Задача 2151
Основата на прав конус е кръг, вписан в долната основа на правилна четириъгълна призма, а върхът на конуса е центърът на горната основа на призмата. Да се определи частното от обемите на конуса и призмата.
Публикувана на: 13-8-2017
5 клас
Категория: проценти
Задача 2150

Цената на една чанта е 60 лв. Два пъти последователно цената е увеличена с по 10%. След второто повишение тя е?

Публикувана на: 04-8-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2149

Равностранен триъгълник със страна 3 е разделен на 9 равностранни триъгълника със страна 1. Направете чертеж и поставете числата от 1 до 9 в тях така, че сборът на четрите числа във всеки от трите триъгълника със страна 2 да е един и същ.

Публикувана на: 23-7-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo