СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 2123

Физкултурен салон има размери 30 м, 20 м и 6 м. По колко кубически метра въздух се пада на всеки ученик, ако в салона има 30 ученици, а уредите и учениците заемат 43 куб. м?

Публикувана на: 31-5-2017
6 клас
Задача 2122
Лицето на триъгълник ABC с върхове А(0,4), В(6,-4), С(-2,1) е колко?
Публикувана на: 28-5-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2121

Групирайте числата 3,4,5,.......,10,11    в три групи с равни суми по 5 различни начина.

Публикувана на: 27-5-2017
6 клас
Категория: мащаб, пропорции
Задача 2120
Публикувана на: 24-5-2017
6 клас
Задача 2119
Публикувана на: 24-5-2017
6 клас
Задача 2118
Публикувана на: 24-5-2017
5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 2117

Класна стая е дълга 8 м, широка 6 м и висока 3 м. Колко квадратни метра са стените? А стените и таванът? Колко килограма латекс са необходими за тяхното боядисване, ако прозорците и вратата са 14 кв.м и ако за 1 кв.м се изразходват 150 г.  латекс?

Публикувана на: 23-5-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2116

В една зала има 12 лампи. Някои от тях са изгорели. От всеки 3 включени лампи поне една свети. Ако включим всички лампи в тази зала, то най-малко колко от тях със сигурност ще светнат?

Публикувана на: 21-5-2017
4 клас
Задача 2115

Сашо има общо 17 монети - от 10 ст, от 20 ст и от 50 ст. Стойността на всички тези монети е цяло число левове. Стойността на монетите от 20 ст също е цяло число левове.  Други пари той няма. Каква сума има Сашо?

Публикувана на: 20-5-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2114

За коледна украса Мими купила 2 мечета и едно еленче за 5 лв. и 10 ст. Руми за две коледни звезди и едно еленче заплатила 7 лв и 50 ст.

а/ колко ще заплати Петя за 3 мечета, 8 еленчета и 13 коледни звезди?

б/ако една коледна звезда и едно еленче общо тежат с 560 г повече от едно мече, а теглото на коледната звезда , намалено с теглото на едно еленче, е равно на теглото на 2 мечета, то с колко грама коледната звезда  е по-лека от 3 мечета и 3 еленчета общо?

Публикувана на: 20-5-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo