СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2168

Пътят между две хижи се състои от прави и наклонени нагоре и надолу участъци. Турист се движи по равните участъци със скорост

5 км/ч, нагоре - със 4 км/ч, и надолу - със 6 км/ч. За изминаване на разстоянието между двете хижи в двете посоки са му нужни

2 часа. Намерете колко е разстоянието между тях?

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2167

Охлю и Бохлю тръгнали едновременно в 7 часа сутринта от А за В. Охлю се движил през цялото време със скорост 12 км/ч. В началото Бохлю се движил със 8 км /ч, но два часа след тръгването се качил на гърба на костенурка, която се движила към В със скорост 20 км/ч . Така Бохлю с костенурката настигнали Охлю и 4 часа след като го задминали, пристигнали в В. Бохлю веднага слязал от костенурката и тръгнал обратно  към А със скорост по-малка от 4км/ч. Колко метра е разстоянието между А и В. Между кои два цели часа Бохлю е срещнал Охлю на връщане към А?

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2166

Две коли тръгват едновременно в  8 часа сутринта от А за В, разстоянието между които е повече от 200 км. Първата кола се движи първите 2 часа със скорост 60 км/ч, след което продължава В със скорост 15 км/ч. Втората кола се движи първите 2 часа със скорост 15 км/ч, след което продължила до В със скорост 60 км/ч. В колко часа разстоянието между двете коли е било 15 км? Има 3 възможни отговора.

Публикувана на: 15-9-2017
5 клас
Категория:
Задача 2165

Една пета от пчелен рояк събира мед от цветовете на кадамба, а една трета от цветовете на силиндха. Утроената   разлика  на последните две числа дава броя на пчелите, които са върху цветовете на кутая. Останалата една пчела лети между жасмина и падануса. 

Определете:

а/ броя на пчелите в роякя

б/ с колок повече са пчелите, които събират пращец от кутая, от тези, които са върху цветовете на силиндха.

в/ какава част от всички пчели са кацнали на цветовете на кутая.

Публикувана на: 30-8-2017
5 клас
Категория:
Задача 2164
Публикувана на: 30-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2163

От два пункта , разстоянието между които е 100 км, тръгнали едновременно един срещу друг  двама велосипедисти. Скоростта на първия велосипедист била 15 км/ч, а на втория - 10 км/ч. Заедно с първия велосипедист тръгнало куче със скорост 20 км/ч. Като срещнало втория велосипедист , кучето се върнало обратно и тръгнало срещу първия велосипедист. Срещнало първия и отново се върнало. Кучето бягало между велосипедистите дотогава, докато те се срещнали. Колко километра е пробягало кучето?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2162

Товарен влак се движи със скорост 48 км/ч, а бърз влак - със скорост 72 км/ч. Товарният влак потегля от гара А за  гара В два часа по- рано, но бързият го настигнал и пристигнал в гара В един час по- рано. Какво е разстоянието между двете гари?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2161

Разстоянието от Видин до Русе е 400 км. От Видин за Русе едновременно тръгват сал и параход. Параходът пристигнал в Русе и веднага потеглил обратна. След 20  часово пътуване двата плавателни съда се срещнали . Намерете скоростта на сала, ако се знае, че скоростта на прахода в спокойна вода е три пъти по-голяма от тази на сала, при това параходът е изминал разстоянието в двете посоки за едно и също време?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2160

От летище излетял вертолет със скорост 210 км/ч. След 2 часа от същото летище излетял след вертолета самолет, който след 3 часа от своя  полет  настигнал вертолета. Колко е скоростта на самолета?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2159

Влак се движи със скорост  80 км/ч и се разминава с друг движещ се влак, който е дълъг 120 м. Пътниците от първия влак преминават край втория влак в продължение на 3 сек. С каква скорост се движи втория влак?

Публикувана на: 22-8-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo