СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: движение
Задача 2178

Разстоянието между две пристанища А и В е 286 км. От А за В тръгнали едновременно параход и сал. Параходът стигнал до В и след престой от 9/4 ч тръгнал обратно за А. Колко часа след тръгването си от от В той е срещнал сала , ако скоростта на парахода в спокойна вода е 39/2 км/ч, а скоростта на течението на реката е 13/3 км/ч?

Публикувана на: 21-9-2017
6 клас
Задача 2177

Един автобус по разписание трябва да измине 120 км за 2 часа. След като изминал 2/5 от това разстояние, станала повреда, поради която се забавил с 12 мин. К каква скорост е продължил пътя си, за да пристигне без закъснение?

Публикувана на: 21-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2176

Ангел и Иван бягат на писта на стадион. За 6 минути Ангел прави една пълна обиколка, докато Иван я прави за 4 минути. Ако и двамата тръгнат едновременно от едно и също място от пистата, след колко минути те ще бъдат за първи път  едновременно в първоначалното положение, от което са тръгнали?

Публикувана на: 17-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2175

В колко часа се връща самолет от Лондан, ако тръгва от България в 6,00 часа, прави престой от 1 час и се връща? Самолетът каца в Лондан в същото астрономическа време, в което е тръгнал от България. Когато в България е 14 часа , в Лондон е 12 часа.

Публикувана на: 17-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2174

Едно момче за 2 минути и половина преминало от точка М до точка В като направило само един завой . Определете скоростта му?

Публикувана на: 17-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2173

Един ден Павел се движил с 8 м/сек. Тръгнал в 10 часа от точка М и се движил в произволни посоки без да спира. Ако броял кръстовищата през които минава, като с едно преброил това с точка М от което тръгнал. В колко часа Павел се намирал на кръстовището с номер 241?

Публикувана на: 17-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2172

Разстоянието между две населени места е 440 км.От едното населено място към другото тръгват - автобус със 55 км/ч и три часа след него тръгва моторист със скорост 75 км/ч. След като изминал половината от пътя, автобусът намалил скоростта си с 5 км/ч, а мотористът 2 часа след тръгването си увеличил скоростта си с 15 км/ч. Колко часа след тръгването си мотористът е настигнал автобуса? 

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2171

Никола и Георги се движат по кръгла писта с дължина 600 м. Сега разстоянието между тях е 200м. Скоростта на Никола е 20м/мин, а на Георги - 30 м/мин. След колко минути те ще се намират на такива места на пистата, че да я разделят на две равни части?

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2170

Два автомобила се състезават на писта, дълга 36 м, като стартират от едно и също място.Първият се движи със скорост 120 км/ч, а вторият - със 180 км/ч. След колко минути автомобилите ще са на разстояние 1 км един от дуг, ако състезанието продължи 1 час? има 3 отговора

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2169

Петър и Иван се състезават на колодрум с дължина 1000 м, като стартират от едно и също място. Петър се движи със скорост 40 км/ч, а Иван - със скорост 30 км/ч. Колко минути след старта Петър ще настигне Иван?

Публикувана на: 15-9-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo