СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: скорост
Задача 2163

От два пункта , разстоянието между които е 100 км, тръгнали едновременно един срещу друг  двама велосипедисти. Скоростта на първия велосипедист била 15 км/ч, а на втория - 10 км/ч. Заедно с първия велосипедист тръгнало куче със скорост 20 км/ч. Като срещнало втория велосипедист , кучето се върнало обратно и тръгнало срещу първия велосипедист. Срещнало първия и отново се върнало. Кучето бягало между велосипедистите дотогава, докато те се срещнали. Колко километра е пробягало кучето?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2162

Товарен влак се движи със скорост 48 км/ч, а бърз влак - със скорост 72 км/ч. Товарният влак потегля от гара А за  гара В два часа по- рано, но бързият го настигнал и пристигнал в гара В един час по- рано. Какво е разстоянието между двете гари?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2161

Разстоянието от Видин до Русе е 400 км. От Видин за Русе едновременно тръгват сал и параход. Параходът пристигнал в Русе и веднага потеглил обратна. След 20  часово пътуване двата плавателни съда се срещнали . Намерете скоростта на сала, ако се знае, че скоростта на прахода в спокойна вода е три пъти по-голяма от тази на сала, при това параходът е изминал разстоянието в двете посоки за едно и също време?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2160

От летище излетял вертолет със скорост 210 км/ч. След 2 часа от същото летище излетял след вертолета самолет, който след 3 часа от своя  полет  настигнал вертолета. Колко е скоростта на самолета?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2159

Влак се движи със скорост  80 км/ч и се разминава с друг движещ се влак, който е дълъг 120 м. Пътниците от първия влак преминават край втория влак в продължение на 3 сек. С каква скорост се движи втория влак?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2158

От Бургас за Пазарджик, разстоянието между които е 300 км, се движил камион със скорост 47 км/ч. След като изминал 116 км, камионът срещнал лека кола, която пътувала от Пазарджик за Бургас. Тя стигнала до Бургас, веднага се върнала обратно и едновременно с камиона пристигнала в Пазарджик. С каква скорост се е движила леката кола?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2157

Разстоянието между Варна и Шумен е 96 км. От Шумен към Варна пътувал колоездач със скорост 15 км/ч. След като изминал 51 км, той срещнал мотоциклетист, който пътувал от Варна за Шумен. Мотоциклетистът стигнал до Шумен, веднага се върнал обратно и едновременно с колоездача пристигнал във Варна. С каква скорост се движил мотоциклетиста?

 

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2156

Слави тръгнал на гости на Галин, в определен час, като се движил със скорост 4 км/ч. В същия момент Галин пуснал един от дресираните си гълъби да посрещне Слави. Гълъбът срещнал Слави и се върнал обратно. Стигнал до гълъбарника и се върнал веднага обратно при Слави. Гълъбът летял по този начин докато Слави не стигнал у Галин. Колко километра всичко е прелетял гълъбът, ако скоростта му е 60 км/ч и разстоянието между къщите на Галин и Слави е 8 км?

Публикувана на: 22-8-2017
6 клас
Категория: Призма
Задача 2155
Основата на права прицма е ромб с дължина на височина 5 см. а) Ако обиколката на този ромб е 40 см и обемът на призмата е 400 куб см., да се намери колко квадратни дециметра е пълната повърхнина на призмата? б) Ако лицето на околната повърхнина на призмата е 1 кв.дм, да се намери колко литра е обемът на призмата?
Публикувана на: 13-8-2017
6 клас
Задача 2154
В правоъгълен паралелепипед с измерения 3 дм,4 дм,5 дм са поставени три куба с ръб 20 см. Колко процента от паралелепипеда са останали незапълнени?
Публикувана на: 13-8-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo