СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 2198

Правилна четириъгълна призма има обем 90L. Височината на призмата има дължина 10 dm. Околната повърхнина на призмата е?

Публикувана на: 24-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2197

В ожесточена битка 70 от 100 пирати затубили едното си око,75-едното си ухо, 80-едната си ръка, а 85-единия крак. Колко най-малко пирати са загубили едновременно око, ухо, ръка и крак?

 

Публикувана на: 24-10-2017
6 клас
Категория: пирамиди
Задача 2196

Ако апотемата на правилна пирамида е 4 пъти по-голяма от апотемата на основата й. Намерете колко процента от лицето на повърхнината на пирамидата е лицето на околната и повърхнина.

Публикувана на: 23-10-2017
6 клас
Категория: пирамида
Задача 2195

Лицето на основата на правилна триъгълна пирамида е 25% от лицето на повърхнината и. Намерете дължинитеа на околен и основен ръб на пирамидата, ако сборът от всичките и ръбове е 120 см.

Публикувана на: 23-10-2017
5 клас
Категория: алгебра
Задача 2194

Ако днес е Петък, кой ден от седмицата ще е след 79 дни?

Публикувана на: 22-10-2017
5 клас
Категория: ДЕЛИМОСТ
Задача 2193

МАГАЗИН СЕ ЗАРЕЖДА С ДИЕТИЧЕН ХЛЯБ ОТ ДВЕ РАЗЛИЧНИ фирми. ПЪРВАТА ДОСТАВЯ ХЛЯБ ПРЕЗ 2 ДНИ, А ВТОРАТА - ПРЕЗ 3 ДНИ. НА 31 АВГУСТ И ДВЕТЕ ФИРМИ ДОСТАВИЛИ ХЛЯБ.

А) НА КОЯ НАЙ-БЛИЗКА ДАТА ПРЕЗ МЕДЕЦ СЕПТЕМВРИ ДВЕТЕ ФИРМИ ЩЕ ДОСТАВЯТ ЕДНОВРЕМЕННО ХЛЯБ?

Б) КОЛКО ПЪТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ДВЕТЕ ФИРМИ ЩЕ ДОСТАВЯТ ХЛЯБ ЕДНОВРЕМЕННО И НА КОИ ДАТИ?

Публикувана на: 22-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2192

В АВТОМАТ ЗА БОНБОНИ ИМА 1506 БОНБОНА. ТЕ ИЗЛИЗАТ ВИНАГИ В СЛЕДНИЯ РЕД:1 ЖЪЛТ, 2 ЗЕЛЕНИ ,3 СИНИ. СЛЕД ТРЕТИЯ СИН БОНБОН СЕ ПОВТАРЯ СЪЩАТА ПРОЦЕДУРА.КАКЪВ НА ЦВЯТ Е: А) 208 - мият бонбони б) последният бонбон

Публикувана на: 22-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2191

Адриан написал 300 пъти числото 2017 едно до друго 20172017...2017.Коя цифра е написал Адриан на: а) 538 място б) 1067 място

Публикувана на: 22-10-2017
5 клас
Категория:
Задача 2190

На парад войници били строени по 18 в редица, но 3 останали извън строя. Когато ги строили по 21 в редица отново 3 останали извън строя. Когато ги строили по 24 в редица, пак 3 останали. Накрая ги подредили в редица по 13 и всички войници били строени. Колко най-малко войници са участвали в парада?

Публикувана на: 21-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2189

В кутия има размесени 630 топчета от 3 цвята - бели, червени и зелени. Белите са с 30 по-малко от зелените, а червените са с 60 повече от белите.

а) Колко най-много пакета могат да се направят, като се използват всички топчета?

б) Колко топчета най-малко трябва да се извадят по случаен начин от кутията, за да сме сигурни, че измежду тях има поне 150 от един цвят?

в) Колко топчета най-малко трябва да се извадят по случаен начин, за да сме сигурни, че между тях има поне 60 червени?

Публикувана на: 21-10-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo