СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: Ъгли
Задача 2218
В триъгълник ABC ъглополовящите на външните ъгли при върховете A и B се пресичат в точка L. Докажете, че ъгъл ALB е остър ъгъл.
Публикувана на: 17-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли и лъчи
Задача 2217
Публикувана на: 17-11-2017
6 клас
Категория:
Задача 2215

Даден е правоъгълен трапец с основи АВ 20 см и СД 8 см, бедра АД 5 см и ВС 13 см. Намерете лицето на повърхнината и обема на ротационното тяло, получено при завъртането на трапеца около права, минаваща през т.В и успоредна на АД.

Публикувана на: 16-11-2017
12 клас
Категория: Финанси
Задача 2214

Да се определи размерът на анюитета по валутен заем, отпуснат при следните условия:

размер на заема 1 200 000 USD, годишен лихвен процент- 6%, брой погасителни плащания(n)-12, константен период за единица погасително плащане в месеци 2.

Интересува ме начина на решаване.

Публикувана на: 16-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли и прави
Задача 2212
При пресичането на две прави с трета единият от двойка прилежащи ъгли е 135 градуса, а другият е 33,(3)% от него. Докажете , че правите са успоредни.
Публикувана на: 11-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли и лъчи
Задача 2210
Върху права "а" са взети точките A, O и B, като точка O е между точките A и B. В една и съща полуравнина относно правата "а" са взети лъчите OC и OD, така че ъгъл AOC= 100 градуса, а ъгъл BOD= 110 градуса. Намерете мярката на ъгъла COD.
Публикувана на: 11-11-2017
4 клас
Задача 2209

Червената шапчица набрала кошница с 93 гъби – сърнели, манатарки и печурки. Оказало се, че измежду сърнелите и манатарките 25 са червиви, измежду манатарките и печурките 18 са червиви, а между печурките и сърнелите 11 са червиви. Колко от гъбите НЕ са червиви? 

Публикувана на: 10-11-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo