СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Категория: геометрия
Задача 2228

Равнобедрен трапец има бедро 13см и височина 5см Намерете разстоянието между средите на диагоналите

Публикувана на: 03-12-2017
8 клас
Категория: геометрия, трапец
Задача 2227

Даден е равнобедрен трапец АВСД с ъгъл АВС = 60 градуса, като DE е височина и CP успоредна АД /Р лежи на АВ/.Ако АЕ = 3 см и ЕР = 5 см, намерете периметъра на АВСД.

Публикувана на: 03-12-2017
8 клас
Категория: ГЕОМЕТРИЯ
Задача 2226

1. Даден е равнобедрен трапец АВС.През средатаМ на бедрото АД е построена права, която пресича основатаАВ и правата СД съответно в точките Р и Q, Ако ъгъл ВМР .90градуса, АР .3см и QС=7 см намерете основите.

Публикувана на: 03-12-2017
5 клас
Категория: дроби
Задача 2225

За рождения си ден Мечо Пух получил гърнета с мед. Тигърът му подарил 2 1/3 кг, Прасчо - 2 5/6 кг, Йори - 2 11/12 кг, Кенга - 2 5/12 кг и Зайо - 2 1/4 кг. Кой му е подарил най-много мед? Колко кг мед е събрал Мечо Пух? Ако за едно хранене Мчео Пух изяжда 3/4 кг мед, за колко хранения ще му стигне подарения мед?

Публикувана на: 01-12-2017
7 клас
Категория: Съседни ъгли
Задача 2224

Намерете градусната мярка на ъгъл AOB, ако;

а) Той е четири пъти по-малък от сбора на двата си съседни ъгъла;

б) Той е два пъти по-голям от сбора на двата си съседни ъгъла;

Публикувана на: 19-11-2017
7 клас
Категория: Съседни ъгли
Задача 2223

Ъглите AOB и BOC са съседни.Намерете градуснете им мерки, ако:

а) Разликата им е 100 градуса;

б) Раликата им е равна на единия от тях;

в) Големината на ъгъл AOB е 2/3 от големината на ъгъл BOC

Публикувана на: 19-11-2017
7 клас
Категория: Съседни ъгли
Задача 2222

Ъглите AOB и BOC са съседни.Намерете градуснете им мерки, ако:

а) Разликата им е 100 градуса;

б) Раликата им е равна на единия от тях;

в) големината на ъгъл AOB е 2/3 от големината на ъгъл BOC

Публикувана на: 19-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли
Задача 2221
Публикувана на: 18-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли
Задача 2219
Публикувана на: 18-11-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo