СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: НОД
Задача 2014

Най-малкият брой еднакви кубчета, с които може да се запълни права призма с размери 1,2 дм, 18 см и 0,3 м, е:

Публикувана на: 11-4-2016
7 клас
Задача 2013

пътуване до софия

Седмокласничката Румяна от град Русе е допусната до участие в национален кръг на математическо състезание Европейско кенгуру, което ще се проведе в град София.  Румяна живее с майка си, баща си и братчето си Мариян, който е ученик в 5 клас. Семейният съвет започнал да обсъжда следните варианти за пътуването до София.

първи вариант: пътуване с автобус на фирма "Комфорт". Цената на билета в едната посока е 28лв. за възрастни и учащи ползват намаление 10%.

втори вариант: пътуване със семейния автомобил, който за 100км изразходва 5,5 литра бензин и цената на един литър бензин е 2,50 лв.

Разтоянието от Русе до София е 324 км

А) Колко лева ще струва пътуването в двете посоки, ако ученичката е придружена от баща си и брат си, и се възползват от услугите на фирма "Комфорт:

Б) Ако цялото семейство  реши да подкрепи Румяна  на състезанието, кой от вариантите е по изгоден и с колко лева е по-евтин?

 

Публикувана на: 11-4-2016
6 клас
Категория:
Задача 2012

Средноаритметичното на четири числа е 72.Ако от две от числата извадим по 8, а от другите две-по 6, колко ще бъде средноаритметичното на новополучените числа?

Публикувана на: 11-4-2016
7 клас
Задача 2011

Туристи искат да се разходят с лодка по река и да се върнат най-късно след 5 ч. На колко километра най-много могат да се отдалечат, ако лодката се движи по течението със скорост 18км/ч, а срещу течението - със скорост 12 км/ч.

Публикувана на: 11-4-2016
6 клас
Категория:
Задача 2010

(9,2+х):(-2,1)=-1,28:0,4+0,81

Публикувана на: 10-4-2016
7 клас
Категория: геометрия
Задача 2009

Даден е равностранен триъгълник. Точка М от страната АВ и точка N от страната ВС са такива,че АМ=BN. Правата СМ пресича AN в точка Р. Намерете <CPN и докажете,че PN<CN<CP.

Публикувана на: 09-4-2016
7 клас
Задача 2008

В книжарницата имало тетрадки по 60ст., 1 лв. и 1лв. 20ст. Ани искала да си купи и от трите вида тетрадки, като от най-евтините решила да вземе 3 пъти повече, отколкото от най-скъпите, а от тези по 1 лв.- два пъти повече, от тези по 1лв. 20 ст.  Колко най-много тетрадки от всеки вид може да си купи Ани, ако има 10 лв. 

Публикувана на: 08-4-2016
7 клас
Категория: Уравнения
Задача 2007
Числената стойност на израза е: х
Публикувана на: 05-4-2016
7 клас
Категория: успоредник
Задача 2006

В успоредник една от страните му е 9 см по-дълга от другата. Намерете неговия периметър, ако страните му се отнасят както 8:5.

Публикувана на: 24-3-2016
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2005

Трима съдружници трябвало да си разпределят сума пари в отношение 8:7:6, но допуснали грешка и парите били разпределени 7:6:5.Така единият получил 500лв. по-малко.Каква е била сумата?

Публикувана на: 23-3-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo