СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: Съседни ъгли
Задача 2223

Ъглите AOB и BOC са съседни.Намерете градуснете им мерки, ако:

а) Разликата им е 100 градуса;

б) Раликата им е равна на единия от тях;

в) Големината на ъгъл AOB е 2/3 от големината на ъгъл BOC

Публикувана на: 19-11-2017
7 клас
Категория: Съседни ъгли
Задача 2222

Ъглите AOB и BOC са съседни.Намерете градуснете им мерки, ако:

а) Разликата им е 100 градуса;

б) Раликата им е равна на единия от тях;

в) големината на ъгъл AOB е 2/3 от големината на ъгъл BOC

Публикувана на: 19-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли
Задача 2221
Публикувана на: 18-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли
Задача 2219
Публикувана на: 18-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли
Задача 2218
В триъгълник ABC ъглополовящите на външните ъгли при върховете A и B се пресичат в точка L. Докажете, че ъгъл ALB е остър ъгъл.
Публикувана на: 17-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли и лъчи
Задача 2217
Публикувана на: 17-11-2017
6 клас
Категория:
Задача 2215

Даден е правоъгълен трапец с основи АВ 20 см и СД 8 см, бедра АД 5 см и ВС 13 см. Намерете лицето на повърхнината и обема на ротационното тяло, получено при завъртането на трапеца около права, минаваща през т.В и успоредна на АД.

Публикувана на: 16-11-2017
12 клас
Категория: Финанси
Задача 2214

Да се определи размерът на анюитета по валутен заем, отпуснат при следните условия:

размер на заема 1 200 000 USD, годишен лихвен процент- 6%, брой погасителни плащания(n)-12, константен период за единица погасително плащане в месеци 2.

Интересува ме начина на решаване.

Публикувана на: 16-11-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo