СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 2203

0,2.х

Публикувана на: 31-10-2017
12 клас
Категория: ФИНАНСИ
Задача 2202
Публикувана на: 28-10-2017
6 клас
Категория: геометрия, призма
Задача 2201

Основата на права призма е успоредник  с периметър P= 18 см. Височината на призмата е h= 8 см. Намерете сбора от всичките й ръбове.

Публикувана на: 27-10-2017
5 клас
Задача 2200

Иван трябва да вземе антибиотик на всеки 6 часа. Каква част от денонощието са тези часове?

Публикувана на: 26-10-2017
Категория:
Задача 2199
Публикувана на: 24-10-2017
6 клас
Задача 2198

Правилна четириъгълна призма има обем 90L. Височината на призмата има дължина 10 dm. Околната повърхнина на призмата е?

Публикувана на: 24-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2197

В ожесточена битка 70 от 100 пирати затубили едното си око,75-едното си ухо, 80-едната си ръка, а 85-единия крак. Колко най-малко пирати са загубили едновременно око, ухо, ръка и крак?

 

Публикувана на: 24-10-2017
6 клас
Категория: пирамиди
Задача 2196

Ако апотемата на правилна пирамида е 4 пъти по-голяма от апотемата на основата й. Намерете колко процента от лицето на повърхнината на пирамидата е лицето на околната и повърхнина.

Публикувана на: 23-10-2017
6 клас
Категория: пирамида
Задача 2195

Лицето на основата на правилна триъгълна пирамида е 25% от лицето на повърхнината и. Намерете дължинитеа на околен и основен ръб на пирамидата, ако сборът от всичките и ръбове е 120 см.

Публикувана на: 23-10-2017
5 клас
Категория: алгебра
Задача 2194

Ако днес е Петък, кой ден от седмицата ще е след 79 дни?

Публикувана на: 22-10-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo