СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12 клас
Категория: Финанси
Задача 2214

Да се определи размерът на анюитета по валутен заем, отпуснат при следните условия:

размер на заема 1 200 000 USD, годишен лихвен процент- 6%, брой погасителни плащания(n)-12, константен период за единица погасително плащане в месеци 2.

Интересува ме начина на решаване.

Публикувана на: 16-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли и прави
Задача 2212
При пресичането на две прави с трета единият от двойка прилежащи ъгли е 135 градуса, а другият е 33,(3)% от него. Докажете , че правите са успоредни.
Публикувана на: 11-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли и лъчи
Задача 2210
Върху права "а" са взети точките A, O и B, като точка O е между точките A и B. В една и съща полуравнина относно правата "а" са взети лъчите OC и OD, така че ъгъл AOC= 100 градуса, а ъгъл BOD= 110 градуса. Намерете мярката на ъгъла COD.
Публикувана на: 11-11-2017
4 клас
Задача 2209

Червената шапчица набрала кошница с 93 гъби – сърнели, манатарки и печурки. Оказало се, че измежду сърнелите и манатарките 25 са червиви, измежду манатарките и печурките 18 са червиви, а между печурките и сърнелите 11 са червиви. Колко от гъбите НЕ са червиви? 

Публикувана на: 10-11-2017
4 клас
Задача 2208

В хотел за животни са отседнали няколко кучета и котки, като кучешките лапи са 4 пъти повече от котешките ушички. Ако всички животни са 90, намерете колко кучета са отседнали в хотела. 

Публикувана на: 10-11-2017
4 клас
Категория: алгебра
Задача 2207

На клонките на едно дърво кацнали по 3 врабчета и едно останало да кръжи.

След това на същите клонки кацнали по 4 врабчета и една останала празна.

Колко са врабчета и колко са клонките?

 

 

Публикувана на: 06-11-2017
12 клас
Категория: сечения
Задача 2206

Дадена е триъгълна пирамида АВСS с основа равностранен триъгълник АВС. Основен ръб АВ = 16. Околни ръбове SА=SB=SC = 10. Точка М е среда ръба ВС. Да се намери косинуса на ъгъла между SM и АС.

Публикувана на: 05-11-2017
12 клас
Категория: ysporednost
Задача 2205

Даден е правоъгълен паралелепипед АВСDА1В1С1D1 , АВ .= 8; ВС = 8 ; СС1 = 3. Точка М  е среда на СD. Да се намерят пресечниците на равнината алфа=(А1МС1) със стените на паралелепипеда и да се намери периметъра на полученото сечение.

Публикувана на: 05-11-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo