СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 2288

∆ABC BC = 27 cm и ha = 10 cm. Точката P лежи на страната BC и BP = 9 cm. Намерете лицата на триъгълниците ABP и ABC и ги сравнете.

Публикувана на: 30-3-2018
5 клас
Задача 2287

∆ABC AB = 12 cm и hc = 13 cm.Точката M лежи на страната AB и AM = 6 cm. Намерете лицата на триъгълниците ACM и BCM и ги сравнете.

Публикувана на: 30-3-2018
5 клас
Задача 2286

Правоъгълен триъгълник има катети 6 см и 8 см. Намерете обиколката на триъгълника,ако височината към хипотенузата е 48 мм.

Публикувана на: 30-3-2018
6 клас
Категория:
Задача 2285

8-18.(-10)²

Публикувана на: 19-3-2018
5 клас
Категория: проценти
Задача 2284

Търговец закупил стока от 3600лв. и след това я продал за 4000лв. Колко процента печалба е реализирал?

Публикувана на: 19-3-2018
4 клас
Задача 2283

Кораб се движи по течението на река със скорост 46 км/ч, а срещу течението със скорост 40 км/ч. Намерете скоростта на течението.

Публикувана на: 04-3-2018
7 клас
Категория: Триъгълник
Задача 2282
Публикувана на: 04-3-2018
7 клас
Задача 2281

На чертежа АС=AN, AB=AM и ACB=ANM=90°.

Ако AC=CM,намерете:

a) ъглите на AMB;

b) ъглите на MBO;

в) P на ABM ако P на ANC=24см;

г) P на ANC ако P на ABM=30см

Публикувана на: 04-3-2018
7 клас
Категория:
Задача 2280
Публикувана на: 25-2-2018
4 клас
Задача 2279

От София за Варна тръгнала лека кола със скорост 58км/ч. Едновременно с нея от Правец за Варна тръгнал камион със скорост 48км/ч. Разстоянието от София до Правец е 50км. След колко часа колата е настигнала камиона, като се знае, че те се движат по един и същи път?

Публикувана на: 23-2-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo