СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: пропорции
Задача 2308

Един баща завещал своите 141 камили на тримата си синове, които били на 18, 24 и 30 години. По колко камили е получил всеки от тях, ако е трябвало да разделят камилите обратнопропорционално на възрастта си.

Публикувана на: 22-4-2018
7 клас
Категория: пропорции
Задача 2307

На писта ,,Дракон" в с. Калояново се провеждат състезания за пистови автомобили. Според мощността на двигателя автомобилите са разделени на три класа: S1, S2, S3.

a) Това е отношението на броя на мъжете към броя на жените, поотделно за всеки клас, участващи в едно състезание:
  - Kлас S1 - 28 броя състезатели, отношението на броя жени към броя мъже е 4:3;
  - Клас S2 - 20 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 3:1;
  - Клас S3 - 24 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 2:1.
НАМЕРЕТЕ БРОЯ НА ЖЕНИТЕ,УЧАСТВАЩИ В СЪСТЕЗАНИЕТО.

б) Ако в друго състезание броят на жените е 24 и общият брой състезатели по класове е:
 - Клас S1 - 42 броя състезатели;
 - Клас S2 - 30 броя състезатели;
 - Клас S3 - 36 броя състезатели;
Намерете отношението на брой жени към брой мъже, участващи в състезанието.

в) Според наредба на Федерацията по автомобилен спорт един механик може да обслужва не повече от 5 автомобила. Колко най-малко механици трябва да има на второто състезание?

Публикувана на: 20-4-2018
7 клас
Категория: проценти
Задача 2306

Али и Марти  са сестри. Спестените пари от студентската бригада внесли на депозит за една година в различни банки. Али внесла 1200лв. в банка X с годишна лихва 6 % , а Марти -1000 лв. в банка Y с годишна лихва 8 %. След изтичане на договорите,изтеглили спестяванията си и платили всяка по 600 лв. такса за обучение. С останалите пари решили да направят подарък на родителите си - екскурзия до Париж. Вариантите са два: цена за двама с автобус 1100 лв. , а със самолет -1280 лв.

а)Колко лева е имала Али след една година?

б) Колко лева е имала Марти след една година?

в) Колко лева са им останали (общо) след заплащане на таксите?

г)За коя екскурзия ще им стигнат парите?

Публикувана на: 19-4-2018
7 клас
Категория:
Задача 2305
Публикувана на: 19-4-2018
7 клас
Задача 2304
Публикувана на: 19-4-2018
6 клас
Задача 2303

Христо, Петър и Стоян имат общо100 книги. По колко книги има всеки от тях, ако 2/3 от книгите на Христо са равни на 7/8 от броя на книгите на Петър и на 2/9 от броя на книгите на Стоян?

Публикувана на: 18-4-2018
6 клас
Категория: алгебра
Задача 2302

Майстор и помощник работят заедно. Майсторът изработва един детайл за 3 минути, а помощникът изработва същият детайл за 6 минути. Като работили едновременно, двамата изработили общо 162 детайла. Намерете по колко детайла са изработели майсторът и помощникът му?

Публикувана на: 18-4-2018
6 клас
Категория: алгевра
Задача 2301

Един баща завещал своите 141 камили на тримата си синове , които били на 18, 24 и 30 години. По колко камили е получил всеки от тях , ако е трябваро о да разделят камилите обратно пропорционално на възраста си?

Публикувана на: 18-4-2018
7 клас
Задача 2300

Параход плавал по течението на река със скорост 24km/h. При движението му срещу течението от него се отделил сал. Когато параходът изминал 15km (от момента на отделянето на сала) сала се намирал на 20km от него. Намерете скоростта на парахода в спокойни води.

Публикувана на: 16-4-2018
8 клас
Категория:
Задача 2299

Дадена е окръжност. Допирателната в точка C и правата, определена от диаметъра AB, се пресичат в точка M.

Определете мярката на ъдъл BMC, ако дъгата AC към дъгата BC се отнася така както 2 към 1.

Публикувана на: 16-4-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo