СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 2311

0,00024 : 0,006

Публикувана на: 28-4-2018
5 клас
Задача 2310

Диагоналите АС и ВС на правоъгълен трапец се пресичат в т. О и AD е перпендикулярна на AB разстоянието от точка O до AD е 3 см и AD е 6 см.:
а) Намерете лицето на триъгълника BOC;
б) Ако DC = 4см, намерете лицата на триъгълниците ADC и DOC.

Публикувана на: 25-4-2018
7 клас
Категория: Успоредник
Задача 2309

В успоредника АВСD са построени височините DP и DQ ( Р принадлежи на АВ, Q принадлежи на ВС). Намерете лицето на триъгълника DPQ, ако АВ = а, АD = b и ъгъл ADC = 150 градуса. 

Публикувана на: 25-4-2018
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2308

Един баща завещал своите 141 камили на тримата си синове, които били на 18, 24 и 30 години. По колко камили е получил всеки от тях, ако е трябвало да разделят камилите обратнопропорционално на възрастта си.

Публикувана на: 22-4-2018
7 клас
Категория: пропорции
Задача 2307

На писта ,,Дракон" в с. Калояново се провеждат състезания за пистови автомобили. Според мощността на двигателя автомобилите са разделени на три класа: S1, S2, S3.

a) Това е отношението на броя на мъжете към броя на жените, поотделно за всеки клас, участващи в едно състезание:
  - Kлас S1 - 28 броя състезатели, отношението на броя жени към броя мъже е 4:3;
  - Клас S2 - 20 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 3:1;
  - Клас S3 - 24 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 2:1.
НАМЕРЕТЕ БРОЯ НА ЖЕНИТЕ,УЧАСТВАЩИ В СЪСТЕЗАНИЕТО.

б) Ако в друго състезание броят на жените е 24 и общият брой състезатели по класове е:
 - Клас S1 - 42 броя състезатели;
 - Клас S2 - 30 броя състезатели;
 - Клас S3 - 36 броя състезатели;
Намерете отношението на брой жени към брой мъже, участващи в състезанието.

в) Според наредба на Федерацията по автомобилен спорт един механик може да обслужва не повече от 5 автомобила. Колко най-малко механици трябва да има на второто състезание?

Публикувана на: 20-4-2018
7 клас
Категория: проценти
Задача 2306

Али и Марти  са сестри. Спестените пари от студентската бригада внесли на депозит за една година в различни банки. Али внесла 1200лв. в банка X с годишна лихва 6 % , а Марти -1000 лв. в банка Y с годишна лихва 8 %. След изтичане на договорите,изтеглили спестяванията си и платили всяка по 600 лв. такса за обучение. С останалите пари решили да направят подарък на родителите си - екскурзия до Париж. Вариантите са два: цена за двама с автобус 1100 лв. , а със самолет -1280 лв.

а)Колко лева е имала Али след една година?

б) Колко лева е имала Марти след една година?

в) Колко лева са им останали (общо) след заплащане на таксите?

г)За коя екскурзия ще им стигнат парите?

Публикувана на: 19-4-2018
7 клас
Категория:
Задача 2305
Публикувана на: 19-4-2018
7 клас
Задача 2304
Публикувана на: 19-4-2018
6 клас
Задача 2303

Христо, Петър и Стоян имат общо100 книги. По колко книги има всеки от тях, ако 2/3 от книгите на Христо са равни на 7/8 от броя на книгите на Петър и на 2/9 от броя на книгите на Стоян?

Публикувана на: 18-4-2018
6 клас
Категория: алгебра
Задача 2302

Майстор и помощник работят заедно. Майсторът изработва един детайл за 3 минути, а помощникът изработва същият детайл за 6 минути. Като работили едновременно, двамата изработили общо 162 детайла. Намерете по колко детайла са изработели майсторът и помощникът му?

Публикувана на: 18-4-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo