СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: алгебра
Задача 2316
Публикувана на: 08-5-2018
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 2315

Покажете кои от числата са съответно пропорционални на числата 0,5; 2 и 3.
А) 0,05; 1; 2
Б) 2; 4; 6
В) 1; 4; 6
Г) 1,5; 6; 12; 24

Публикувана на: 04-5-2018
6 клас
Задача 2314

Дължините на страните на триъгълник се отнасят както 3:4:5. Ако сборът от дължините на най-малката и на най-голямата страна е 64 см, то обиколката на триъгълника е?

Публикувана на: 04-5-2018
5 клас
Категория: Геометрия
Задача 2313
Даден е ромб със страна 8см.Намерете височината ВН???
Публикувана на: 01-5-2018
7 клас
Категория: работа
Задача 2312

Една тръба може сама да напълни басейн за 4 часа, втора за 6 часа, а трета може да го изпразни за 3 часа.

Ако басейнът е празен, то:

а) За колко минути ще се напълни басейна, ако се отворят само първите две тръби?

б) За колко часа ще се напълни басейнът, ако се отворят едновременно и трите тръби?

в) Ако първата тръба работи сама 2 часа, след което втората работи сама 1 час и 30 минути, то какъв процент от басейна ще се пълни с вода?

Публикувана на: 30-4-2018
5 клас
Задача 2311

0,00024 : 0,006

Публикувана на: 28-4-2018
5 клас
Задача 2310

Диагоналите АС и ВС на правоъгълен трапец се пресичат в т. О и AD е перпендикулярна на AB разстоянието от точка O до AD е 3 см и AD е 6 см.:
а) Намерете лицето на триъгълника BOC;
б) Ако DC = 4см, намерете лицата на триъгълниците ADC и DOC.

Публикувана на: 25-4-2018
7 клас
Категория: Успоредник
Задача 2309

В успоредника АВСD са построени височините DP и DQ ( Р принадлежи на АВ, Q принадлежи на ВС). Намерете лицето на триъгълника DPQ, ако АВ = а, АD = b и ъгъл ADC = 150 градуса. 

Публикувана на: 25-4-2018
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2308

Един баща завещал своите 141 камили на тримата си синове, които били на 18, 24 и 30 години. По колко камили е получил всеки от тях, ако е трябвало да разделят камилите обратнопропорционално на възрастта си.

Публикувана на: 22-4-2018
7 клас
Категория: пропорции
Задача 2307

На писта ,,Дракон" в с. Калояново се провеждат състезания за пистови автомобили. Според мощността на двигателя автомобилите са разделени на три класа: S1, S2, S3.

a) Това е отношението на броя на мъжете към броя на жените, поотделно за всеки клас, участващи в едно състезание:
  - Kлас S1 - 28 броя състезатели, отношението на броя жени към броя мъже е 4:3;
  - Клас S2 - 20 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 3:1;
  - Клас S3 - 24 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 2:1.
НАМЕРЕТЕ БРОЯ НА ЖЕНИТЕ,УЧАСТВАЩИ В СЪСТЕЗАНИЕТО.

б) Ако в друго състезание броят на жените е 24 и общият брой състезатели по класове е:
 - Клас S1 - 42 броя състезатели;
 - Клас S2 - 30 броя състезатели;
 - Клас S3 - 36 броя състезатели;
Намерете отношението на брой жени към брой мъже, участващи в състезанието.

в) Според наредба на Федерацията по автомобилен спорт един механик може да обслужва не повече от 5 автомобила. Колко най-малко механици трябва да има на второто състезание?

Публикувана на: 20-4-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo