СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 8 клас - цели изрази
От вас задачите - от нас решенията


1
8 клас
Категория: цели изрази
Задача 490

Даден е многочленът M=(x-1)(mx2-3x-4)-x(x2-4)

a) За коя стойност на параметъра  m  многочленът М не съдържа едночлен от втора степен?

б) За коя стойност на параметъра m коефициентите пред едночлените от трета и втора степен в многочлена М са равни?

Публикувана на: 27-11-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo