СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 8 клас - уравнения
От вас задачите - от нас решенията


12
8 клас
Задача 2327

Да се определи за коя стойност на параметара ,,а,, коренът на уравнениетто

    (а-2).x.                         1.                           x

------------------   __     -------------     =   -----------------

  (a- 2).(a+2).                (a+2).                   (a +2).(a+2)

a). Е по голям от ,,а,,

б) е равен на     а/ а+3

 

Публикувана на: 17-6-2018
8 клас
Задача 2271

(x2+6x+5)2-12x(x2+6x+5) = 0

Публикувана на: 11-2-2018
8 клас
Задача 1905

Лека кола, дълга 4 m, изпреварва камион, дълъг 16 m. Колата се движи със 110 km/h, а камионът - със 100 km/h. Колко секунди са необходими на колата, за да изпревари камоина?

Публикувана на: 21-9-2015
8 клас
Задача 1856

а) чрез заместване 
| 2y - x = -5
| y = 1 - 3x

Публикувана на: 23-2-2015
8 клас
Задача 1805

Решете уравнението:

       х2+12            х(х-1)
2- ————   - ————   = 0
           6                    2

Публикувана на: 31-10-2014
8 клас
Задача 1803

Страните на правоъгълник са х и 2х + 3. От него е изрязан правоъгълник с двойно по-малки страни. Намерете лицето на останалата част.

Публикувана на: 25-10-2014
8 клас
Задача 1756

Площтa нa училищния двор е 5 пъти по-мaлкa от площтa нa площaдa, а площтa  е с  252 кв.м по-голяма от училищния двор. Кaкви сa двете площти.
А) 1008; 1260
Б) 50,4; 302,4
В) 63; 315
Г) 315; 1575

 

Публикувана на: 20-6-2014
8 клас
Задача 1372

Да се реши системата в зависимост от участващите параметри:

| ax+a2y=b

| bx+aby=a

 


 

Публикувана на: 14-5-2013
8 клас
Задача 1230

Един вид желязна руда съдържа 50% желязо, а друг вид - 60%. Смес от двата вида съдържа 2800 kg желязо. Ако от първата руда се вземат 1000 kg повече, а от втората 1000 kg по-малко, ще се получи смес, в която чистото съдържание на желязо е 54%. По колко килограма руда са взети от всеки вид при получаването на първата и втората смес?

Публикувана на: 21-3-2013
8 клас
Задача 1229

Скоростта на лодка по течението на една река е 23 km/h, а срещу течението е 7 km/h. Намерете скоростта на течението и скоростта на лодката в спокойни води.

Публикувана на: 21-3-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo