СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 8 клас - параметри
От вас задачите - от нас решенията


12
8 клас
Задача 2327

Да се определи за коя стойност на параметара ,,а,, коренът на уравнениетто

    (а-2).x.                         1.                           x

------------------   __     -------------     =   -----------------

  (a- 2).(a+2).                (a+2).                   (a +2).(a+2)

a). Е по голям от ,,а,,

б) е равен на     а/ а+3

 

Публикувана на: 17-6-2018
8 клас
Задача 1372

Да се реши системата в зависимост от участващите параметри:

| ax+a2y=b

| bx+aby=a

 


 

Публикувана на: 14-5-2013
8 клас
Задача 1242

Да се реши параметричната система:

|ax - 2y = 1

|3x - y = 2

Публикувана на: 22-3-2013
8 клас
Задача 1241

При коя стойност на параметъра a системата няма решение?

|2x + y = a

|x - y = 5

Публикувана на: 22-3-2013
8 клас
Задача 1240

При коя стойност на параметъра a системата няма решение:

|x + 2y = 9

|3x + 6y = a

Публикувана на: 22-3-2013
8 клас
Задача 1237

|x + y - z = 1

|x + y = 2

|3y -y - z = 1

Публикувана на: 21-3-2013
8 клас
Задача 1236

|ax + by = 5
|x + 2y =2 

Публикувана на: 21-3-2013
8 клас
Задача 1235

|8x + ay = 1

|12x - 6y = a

Публикувана на: 21-3-2013
8 клас
Задача 1234

Да се реши параметричната система:

|x + y = a

|ax + y = a-1

Публикувана на: 21-3-2013
8 клас
Задача 1232

Да се реши системата:

|2x + y = 1

|x + y + z = 3

|5y - z = 3

Публикувана на: 21-3-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo