СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 8 клас - геометрия
От вас задачите - от нас решенията


1
8 клас
Задача 2048
Публикувана на: 08-12-2016
8 клас
Категория: Геометрия
Задача 2030

Даден е четириъгълникът АBCD, в който диагоналите АС и BD са перпендикулярни, ъгъл АСB = 30 грaдуса и ъгъл CAD = 60 гр.
а/ Докажете,че около четириъгълника ABCD може да се опише окръжност.
б/ Намерете ъгъла между правите АB и CD, ако дъгата BC от описаната около АВСD окръжност и несъдържаща точката А, е 40 градуса.

Публикувана на: 26-5-2016
8 клас
Категория: Геометрия
Задача 1957
Публикувана на: 03-1-2016
8 клас
Категория: геометрия
Задача 889

Къща е  с размери 20 м Х 9м. Искате около нея да построите правоъгълна ограда на разстояние 3м от къщата отвсяка старна. 
Колко метра ограда ще ви е необходима?

Публикувана на: 30-8-2012
8 клас
Задача 682

Дадаен е трапец ABCD AB = 8 CD=4,5 AC=6 (AC e диагонал)  и AD = 3. Намерете периметъра?

Публикувана на: 22-2-2012
8 клас
Категория: геометрия
Задача 476

Триъгълникът ABC е допълнен до успоредника ABDC.Докажете ,че медицентърът G на триъгълника ABC лежи на диагонала AD на успореника. Намерете AG,ако AD е равно на 9 см. 

Публикувана на: 21-11-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo