СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 8 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


12
8 клас
Задача 1908

Един тракторист изорава една нива за 6 часа, а друг изорава същата нива за 12 часа. За колко часа ще изорат нивата двамата трактористи заедно?

Публикувана на: 26-9-2015
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1490

Точка М лежи на отсечката АВ,  АМ=5 см и АВ=7 см. Намерете в какво отношение точката М дели отсечката АВ, считано от точката А.

Публикувана на: 06-11-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1477
Публикувана на: 18-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1470
Публикувана на: 15-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1467
Публикувана на: 15-10-2013
8 клас
Задача 1222

Да се реши параметричната система:

|ax-2y=1

|3x-y=2

Публикувана на: 20-3-2013
8 клас
Задача 936

Коя цифра трябва да добавите към цифрите 1, 3, 4, 5, за да получите възможно най-голямото петцифрено число, което може да се раздели на 12. Кое е това петцифрено число?

Публикувана на: 11-10-2012
8 клас
Категория: алгебра, уравнения
Задача 600

4(x+2)(x+3)=35

Публикувана на: 18-1-2012
8 клас
Категория: алгебра, параметри
Задача 378

Решете параметричното уравнение ако а е параметър

а) ах=х+1

б)ах=а+1

в)ах+1=х+а

г)(3-а)х=а(х+1)+2

Публикувана на: 20-9-2011
8 клас
Категория: алгебра, работа
Задача 377

Фирма получава поръчка и разполага с две машини с различна производителност, с които може да я изпълни.С едната машина  поръчката може да се изпълни за 5 часа а с другата за 7 часа. За колко време ще се изпълни поръчката ако двете машини работят едновременно?

Публикувана на: 20-9-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo