СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 8 клас
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Задача 2448

Задача 3. Радиусът на вписаната в правоъгълен триъгълник окръжност е 3 см, а радиусът на описаната окръжност е 7,5 см. Намерете лицето на триъгълника.

Публикувана на: 14-5-2019
8 клас
Задача 2447

Задача 2. Сборът от радиусите на вътрешно вписаната и външно вписаната за равностранен триъгълник окръжност е 16 см. Намерете радиуса на вътрешно вписаната окръжност.

Публикувана на: 14-5-2019
8 клас
Задача 2437

[(2x - 1) / (x - 3)] - [(x + 3) / (x - 1)] = (3x + 5) / (x- 4x + 3)

Публикувана на: 01-5-2019
8 клас
Задача 2436

Опростете:

[(x/x-1)+1]:[1-(3x2/1-x2)]

Публикувана на: 01-5-2019
8 клас
Задача 2435

Лицето на правоъгълник е 40 см2, а периметърът му е 26 см. Намерете страните.

Публикувана на: 01-5-2019
8 клас
Категория: Уравнения
Задача 2422

Велосипедист пътува от А до В, разстоянието между, които е 60 км. с определена скорост. Пристига в В и веднага се отправя към А със същата скорост. След час той направил 20-минутна почивка и увеличил скоростта си с 4 км.ч. Каква е първоначалната скорост на велосипедиста, ако времето за движение от А до В е равно на времето за връщане от В до А? Моля решете задачата с уравнение.

Публикувана на: 03-4-2019
8 клас
Категория: Уравнения
Задача 2421

Лодка изминава 15 км по течението на река и 12 км срещу течението, за време, за което би изминала 28 км в спокойни води. Да се намери скоростта на лодката в спокойни води, ако скоростта на течението е 2 км/ч. Моля решете задачата с уравнение.

Публикувана на: 03-4-2019
8 клас
Категория: Уравнения
Задача 2420

Една шивачка изработва за определено време 810 поли, а друга за същото време - 900 поли. Първата приключила поръчката 3 дни преди срока, а втората 6 дни преди срока. По колко поли дневно е изработвала всяка от тях , ако втората дневно е изработвала 4 поли повече от първата ? Моля задачата да бъде решена с уравнение .

Публикувана на: 03-4-2019
8 клас
Категория: Уравнения
Задача 2419
Задачата е тази от снимката , може ли да бъде решена с уравнение ?
Публикувана на: 03-4-2019
8 клас
Категория:
Задача 2414

(х-10)(х-7)(х-7)(х-1)=40

решете задачата с полагане

Публикувана на: 20-3-2019
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo