СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - ъглополовяща
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Задача 1857

Докажте че  един триъгълник е равнобедрен тогава и само тогава,когато две от ъглополовящте му са равни?

Публикувана на: 23-2-2015
7 клас
Задача 1798

Даден е успоредникът АВСD със страни АВ = 6 cm и  АD = b. Ъглополовящата на ъгъл А пресича правата CD в точка М. Намерете CM, ако:

а) b = 4 cm            б) b = 9 cm

Публикувана на: 03-10-2014
7 клас
Задача 1655

Даден е остроъгълен триъгълник ABC. Построени са ъглополовящите на вътрешния и външния ъгъл при върха С, които пресичат правата АВ съответно в точки М и N. Ъглополовящите на ъглите NMC и MNC се пресичат в т. P. Правата NP пресича ъглополовящата на ъгъл AMC в т. Т.  Да се намерят ъглите на триъгълник MPT.

Публикувана на: 03-4-2014
7 клас
Задача 1386

Върху едното рамо на ъгъл с връх A са взети точките B и C, а върху другото-точките D и E така , че AB=AD и AC=AE. Отсечките DC и BE се пресичат в точка O. Докажете, че правата AO минава през пресечната точка на ъглополовящите при върховете:

а) B и E на триъгълник ABE

б) D и C на триъгълник ACD

в) D и B на триъгълник ABD

г)  E и C на триъгълник ACE

Публикувана на: 05-6-2013
7 клас
Задача 1376

В успоредника АВСD АВ=6см , ВС=12см. Ъглополовящите на ъгъл А и ъгъл В се пресичат в точка Р, ъглополовящите на ъгъл D и ъгъл С се пресичат в точкаQ. Дължината на отсечка РQ в сантиметри е:

Публикувана на: 17-5-2013
7 клас
Задача 1291

В триъгълника АВС са построени ъглополовящите АК и ВD съответно на ъгъл ВАС и ъгъл АВС. Ако КD е ъглополовяща на ъгъл АКС, намерете ъгъл ВАС.

Публикувана на: 13-4-2013
7 клас
Задача 1172

В триъгълник АВС (CA = CB)  АСВ = 120°. Точка М лежи на АВ и  BM = 2 AM.  Ако CD е височина към основата, докажете, че CM е ъглополоняща на AСD.

Публикувана на: 22-2-2013
7 клас
Задача 1171

В триъгълник АВС АСВ = 120° и АМ, BD и СК са ъглополовящи. Докажете, че триъгълник MDK е правоъгълен.

Публикувана на: 22-2-2013
7 клас
Задача 1088

В триъгълника АВС ъглополовящите на ъгъл САВ и ъгъл АСВ се пресичат в точка О.
Ако АОС - 20o  =  АВС, намерете големината на АВС.

Публикувана на: 23-1-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo