СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - цели изрази
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1792

Как се преобразува изразът (х2 - 4)(х + 2) - 4(х - 2)

Публикувана на: 17-9-2014
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1504

а2 - 4ab +4b2

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1503

a2+2ab+b2

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1459

(a+b+c)(a-b-c)

Да се извършат действията.

Публикувана на: 10-10-2013
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1443

Опростете израза:  (3а+b)2 - (2а+3b) 2 - (5а+2b).(а-4b)

Публикувана на: 03-10-2013
7 клас
Задача 1118

Докажете тъждеството   x ( x - 2 )( x + 2) - ( x - 1 ) 3 = 1 + x ( 3x - 7 ) .
Коя е най-малката стойност на израза A = 3x ( 3x - 10 ) + 26 ?
Нямерете числената стойност на израза A = 20 - ( -X - 5 )2 + ( 1 - X )²  при x = -7/12 .

Публикувана на: 01-2-2013
7 клас
Категория: Цели изрази
Задача 1012

Разложете квадратните тричлени, чрез отделяне на точен квадрат:

x4 - 5x2 + 4

Публикувана на: 05-12-2012
7 клас
Категория: Цели изрази
Задача 1011

Разложете многочлените:

а) а3 - 3а2 +4

б) 3x2 + xy + 14x +4y + 8

Публикувана на: 05-12-2012
7 клас
Задача 992

Приведете в многочлена в нолмален вид по най-рационалния начин:

( x + y )2 - ( x - y )2

Публикувана на: 26-11-2012
7 клас
Задача 982

Разложете квадратните тричлени, чрез отделяне на точен квадрат:

3x2 - 5x +7

отг. неразложим

Публикувана на: 14-11-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo