СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - успоредник
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Категория: успоредник
Задача 2431

В успоредника ABCD (ъгъл A < 90º) точката M e среда на страната BC,а DH е височина.Точката N е петата на перпендикуляра, спуснат от точката A към правата DM .Ако DH= 5cm и BN=10cm, намерете лицето на успоредника ABCD в квадратни сантиметри.

Публикувана на: 18-4-2019
7 клас
Категория: Успоредник
Задача 2309

В успоредника АВСD са построени височините DP и DQ ( Р принадлежи на АВ, Q принадлежи на ВС). Намерете лицето на триъгълника DPQ, ако АВ = а, АD = b и ъгъл ADC = 150 градуса. 

Публикувана на: 25-4-2018
7 клас
Задача 2097

Даден е успоредникът ABCD (<BAD < 90º), в който AD = 2AB и т. М е среда на AD. От точка С е спуснат перпендикуляр СР към правата АВ. Да се докаже, че 3.<АРМ = <DMP.

Публикувана на: 20-4-2017
7 клас
Категория: успоредник
Задача 2024

Даден е успоредник ABCD  с ъгъл  BAD<90 градуса и АВ>AD. Точките M и N са средите на страните АВ и CD. Aко DP (DP перпендикулярно на АС, Р принадлежи на АС) и  BQ( BQ  перпендикулярно на АС, Q принадлежи на АС), докажете, че четириъгълникът:

а) PBQD е успоредник

б) PMQN е успоредник

Публикувана на: 08-5-2016
7 клас
Категория: успоредник
Задача 2006

В успоредник една от страните му е 9 см по-дълга от другата. Намерете неговия периметър, ако страните му се отнасят както 8:5.

Публикувана на: 24-3-2016
7 клас
Задача 1798

Даден е успоредникът АВСD със страни АВ = 6 cm и  АD = b. Ъглополовящата на ъгъл А пресича правата CD в точка М. Намерете CM, ако:

а) b = 4 cm            б) b = 9 cm

Публикувана на: 03-10-2014
7 клас
Задача 1705

В АВС =2:9:7. Външно на триъгълника е построен  квадратACDE. Намерете големината на ъгъла ВОС в градуси , като О е пресечната точка на диагоналите на квадрата

Публикувана на: 06-5-2014
7 клас
Задача 1391

Даден е успоредника ABCD ( ъгъл BAD <90 градуса)  и точка M е средата на страната AD. Правата през върха D, перпендикулярна на DC, пресича страната AB и правата BC съответно в точките P и Q. Ако N е средата на BQ,  докажете, че точките M, P и N лежат на една права.

Публикувана на: 05-6-2013
7 клас
Задача 1387

 Точката Q е от равнината на успоредника ABCD и не лежи на правата AC . През върховете A и C са построени прави, съответно успоредни на правите QC и QA и пресечната им точка е означена с P . Да се докаже, че правите QP,AC и BD се пресичат в една точка.

Публикувана на: 05-6-2013
7 клас
Задача 1376

В успоредника АВСD АВ=6см , ВС=12см. Ъглополовящите на ъгъл А и ъгъл В се пресичат в точка Р, ъглополовящите на ъгъл D и ъгъл С се пресичат в точкаQ. Дължината на отсечка РQ в сантиметри е:

Публикувана на: 17-5-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo