СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - уравнения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: Уравнения
Задача 1238

х5 - 5х3 + 4х = 0
Отг : 0 ; +-1 ; +-2

Публикувана на: 22-3-2013
7 клас
Задача 1217

Намерете за кои стойности на параметъра m, уравнението x(x-m) - (x-1)(x+m)= m(2x+1) - 5 има, само положителни корени.

Публикувана на: 17-3-2013
7 клас
Задача 1207

Камион трябвало да измине разстоянието между градовете А и В за определено време. Два часа след тръгването си шофьорът на камиона забелязал, че е изминал 80 километра и ако продължава да се движи със същата скорост, ще пристигне в град В със закъснение от 15 минути. Затова той увеличил скоростта си с 10 км/ч и пристигнал 15 минути преди определеното време. Намерете разстоянието между А и В и времето, за което камиона е трябвало да измине това разстояние.

Публикувана на: 09-3-2013
7 клас
Задача 1205

За кои стойности на параметъра а уравнението а.(ах - 1) = 1 + х 
а) няма решение
б) е равносилно на уравнението х/2 = х/3 + 0,5/3

Публикувана на: 07-3-2013
7 клас
Задача 1200

В 10 часа тръгва бърз влак от начална гара А за крайна гара Б ,а в 10 часа и 30 минути пътнически влак тръгва от начална гара Б за крайна гара А . Разстоянието между двете гари е 105 км. Пътническият влак изминава 1 км за 1 минута, а бързият - 100 метра за 4 секунди. Да се намери, в колко часа разстоянието между двата влака ще е 45 км .

Публикувана на: 06-3-2013
7 клас
Категория: Уравнения
Задача 1193

(2x - 1 )3 - 2.(x - 0,5).(x + 8)2 = 0

Публикувана на: 06-3-2013
7 клас
Категория: Уравнения
Задача 1181

3.| x | - (x + 1)2 = 4.| x | - (x2 - 1) - 2.(x - 5)
Отг : няма корени

Публикувана на: 28-2-2013
7 клас
Задача 1169

Намерете стойностите на параметъра m, така че да са еквивалентни уравненията:
2х - m = х + m2     и     1/2.(х + 2 + 2m) = 1/3.(х + m) 

Публикувана на: 21-2-2013
7 клас
Задача 1168

Едно шивашко ателие трябвало за 4 дни да изпълни поръчка за ушиване на униформени облекла за служителите в една компания. Първия ден шивачите ушили 4/15 от всички облекла, втория - с 5 % повече, отколкото първия ден, а останалата част от поръчката била изпълнена през другите два дни поравно. За колко облекла е била поръчката, ако се знае, че третия ден били ушити 48 броя по-малко, отколкото първия ден?

Публикувана на: 21-2-2013
7 клас
Задача 1167

Милко дал на един от приятелите си 3 ябълки, а на останалите - по 5.  Ако даде на всички по 4 ябълки, в него ще останата 15. Колко са приятелите на Милко и колко са ябълките?

Публикувана на: 21-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo