СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - три точки на една права
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1391

Даден е успоредника ABCD ( ъгъл BAD <90 градуса)  и точка M е средата на страната AD. Правата през върха D, перпендикулярна на DC, пресича страната AB и правата BC съответно в точките P и Q. Ако N е средата на BQ,  докажете, че точките M, P и N лежат на една права.

Публикувана на: 05-6-2013
7 клас
Задача 1370

През върха C на успоредника ABCD е построена права, успоредна на диагонала BD, която пресича правата AB в точка P.  Докажете, че точките D, P и средата M на BC лежат на една права.

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1369

За ромба ABCD , с пресечна точка на диагоналите O , е построен успоредник ODCQ. Върху лъча BC е взета точка E така, че C е среда на отсечката BE. Да се докаже, че точките D,Q и E лежат на една права.

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1335

Върху дадена отсечка AB е избрана произволна точка C. В една и съща полуравнина,относно правата AB са построени полуокръжности k1,k2 и k3 с диаметри AC,CB и AB. Отсечката DP е обща външна допирателна за k1 и k2 ( D € k1, P € k2). Перпендикулярът към AB в точка C пресича k3 в точка G. Да се докаже, че точките A,D и G лежат на една права.

Публикувана на: 06-5-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo