СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - трапец
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1705

В АВС =2:9:7. Външно на триъгълника е построен  квадратACDE. Намерете големината на ъгъла ВОС в градуси , като О е пресечната точка на диагоналите на квадрата

Публикувана на: 06-5-2014
7 клас
Задача 1695

В равнобедрен трапец бедрото е 7 см, а височината 3,5 см. Намерете ъглите на трапеца.

Публикувана на: 28-4-2014
7 клас
Задача 188

Периметърът на равнобедрен трапец е 40 см., а основните му са 16 см. и 14 см. Бедрото на трапеца е равно на:

а)3 см.

б)4 см.

в)5 см.

г)10 см.

Публикувана на: 09-5-2011
7 клас
Категория: успоредник, трапец
Задача 182

 Точка М е вътрешна за квадрат със страна 2 см. Намерете сбора от растоянията от точката М до четирите страни на квадрата.

Публикувана на: 07-5-2011
7 клас
Задача 173

Периметърът на успоредник е 36 см. Една от страните му е 7 см. Намерете останалите страни на успоредника.

Публикувана на: 06-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo