СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - тест
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 2396

Работници нарязали на 13 равни по тегло части релса, тежаща 10 т. Частите трябва да бъдат превозени с камиони. Всеки камион може да вози до 3 т товар. Най-много колко части може да натоварят работниците на един камион? Най-малко с колко камиони може да превозят частите?

Публикувана на: 02-1-2019
7 клас
Задача 219

Ако m< n , то невинаги е вярно,че:

а) m - 7< n              

б) m < n - 7

в) - 7m > - 7n

г) m - 7 < n - 7

Публикувана на: 20-5-2011
7 клас
Задача 217

Един работник може да свърши дадена работа за 6 часа, а втори работник - за 8 часа. Вторият започнал работа 2 часа след първия и двама заедно приключили работата. Определете каква част от работата е свършил първият работник .

Публикувана на: 20-5-2011
7 клас
Задача 213

В триъгълник ABC ъгъл ACB  е прав, BL е ъглополовяща и ъгъл ABL= 30 градуса.

Ако АС = 18 cm, каква е дължината на BL?

Публикувана на: 18-5-2011
7 клас
Задача 212

В трапецът ABCD са построени правоъгълни триъгълници ABC с прав ъгъл ACB и АВD с прав ъгъл BDA.

Колко е периметъра на триъгълник MCD , aко точка М е средата на АВ, АМ = 3 cm и СD = 2 cm

Публикувана на: 18-5-2011
7 клас
Задача 211

В успоредник АВСD AM е ъглополовяща на ъгъл BAD и BL ъглополовяща на ъгъл ABC. Точки М и L лежат на CD. Колко е периметърът на успоредника ABCD , ако АВ =12 cm и LM =4 cm

Публикувана на: 18-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo