СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - сплави
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 539

Колко милилитра вода трябва да се изпарят от 210 ml сòлен разтвор с концентрация 40%, за да се получи сòлен разтвор с концентрация 56%?

Публикувана на: 24-12-2011
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 3

В съд има 80%-ен спиртен разтвор, а в друг-65%-ен спиртен разтвор, като количествата им се отнасят както  5:2.  Смесили двата разтвора, след което долели 36литра вода и получили 50%-ен спиртен разтвор. По колко литра разтвор е имало в двата съда преди смесването?

Публикувана на: 26-1-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo