СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - сплави
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1216

Дадени са две сплави от мед и калай. В първата сплав теглото на медта се отнася към теглото на калая както 3 : 5. Във втората сплав теглото на калая и медта се отнасят както 4 : 9. Колко килограма от първата сплав трябва да се добавят към 390 kg от втората, за да се получи сплав, съдържаща по равно мед и калай?

Публикувана на: 17-3-2013
7 клас
Задача 1113

Дадени са две сплави от злато и сребро. В първата сплав тези метали са в отношение 1 : 2, а във втората - в отношение 3 : 1 .  Да се намери какво количество от всяка от тях трябва да се вземе , за да се получат 7кг  нова сплав, в която среброто се отнася към златото както 3 : 4.

Публикувана на: 29-1-2013
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1106

Дадени са две сплави на злато и сребро. Съдържанието на злато в първата се отнася към това на сребро както 2:3. Процентното съдържание на злато във втората сплав е с 20% по ниско, отколкото във първата. От двете сплави е получена трета, в която златото е с 92 грама по малко от среброто. Ако първата сплав тежи с 20 грама по-малко от втората, намерете теглото на всяка от сплавите.

Публикувана на: 28-1-2013
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 622

Две сплави от мед и цинк имат общо тегло 50 кг. В първата количеството на мед и цинк се отнасят както 2:3, а във втората медта е 70 %. След смесването им се получава нова сплав съдържаща 36% цинк. Намерете колко килограма цинк трябва да се добави към получената сплав, за да се получи нова съдържаща 50% мед?

Публикувана на: 26-1-2012
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 621

Дадени са 2 сплави на злато и сребро. Съдържанието на злато в първата сплав се отнася към съдържанието на среброто както 2:3, а процентното съдържание на златото във втората сплав е с 20 гр. по-ниско отколкото в първата. От двете сплави е получена трета в която златото е с 92 гр. по-малко от среброто. Ако теглото на първата сплав е с 20 гр. по-малко от теглото на втората, намерете теглото на всяка от сплавите.

Публикувана на: 26-1-2012
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 568

В смес от спирт и вода спиртът е 4 пъти по-малко от водата. Добавили още 20 л. вода и се получил 12% разтвор на спирт. Колко литра вода е имало в началото?

Публикувана на: 07-1-2012
7 клас
Категория: сплави
Задача 565

Парчета желязо и мед тежат общо 373 г. Обемът на желязното парче е с 5 см 3 по-голям от обема на медното парче. Да се намери обема на всяко парче, ако плътността на желязото е 7,8 г/см3, а на медта е 8,9 г/см3.

Публикувана на: 06-1-2012
7 клас
Категория: сплави
Задача 564

Юбилейна монета с маса 2,09 г и обем 212,3 мм3 е изработена от медно-сребърна сплав. Колко процента сребро и колко процента мед има в сплавта, от която е изготвена монетата, ако 1 см3 сребро тежи 10,5 г, а един см3 мед - 8,92 г?

Публикувана на: 06-1-2012
7 клас
Задача 544

Инвар е сплав от никел и желязо, съдържаща 36 % никел. По колко кг. инвар и чисто желязо трябва да се смесят, за да се получи 63 кг. сплав, която да съдържа 80 % желязо.

Публикувана на: 29-12-2011
7 клас
Задача 540

От два разтвора на киселина с концентрация съответно 8% и 24% лаборантка трябва да приготви 400 ml нов разтвор. По колко милилитра от наличните разтвори трябва да смеси тя, за да получи разтвор с концентрация:

а/ 15%;

б/ 6%?

Публикувана на: 24-12-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo