СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - симетрала
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: симетрала
Задача 1160

Точките M и  N  са от симетралата на AB. Ако NBA = 70o, а MAB = 50o , намерете ъглите на Δ NAM.

Публикувана на: 19-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo