СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - ромб
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Категория: геометрия, ромб
Задача 2102

Външно за ромба ABCD, в който < BAD = 40°, е построен квадратът DCPQ. Ако О и О1 са пресечните точки на диагоналите съответно на ромба и квадрата, намерете големината на <DО1О в градуси. 

Публикувана на: 01-5-2017
7 клас
Задача 1369

За ромба ABCD , с пресечна точка на диагоналите O , е построен успоредник ODCQ. Върху лъча BC е взета точка E така, че C е среда на отсечката BE. Да се докаже, че точките D,Q и E лежат на една права.

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 249

В ромба ABCD ъгълът ABC=120 градуса и AC=42 см. Ако точките M и N лежат на AC и   BM и DN са ъглополовящисъответно на ъгъл CBD и ADB периметъраът на четириъгълника BMDN е:

Публикувана на: 30-5-2011
7 клас
Задача 203

 Диагоналите на правоъгълника MNPQ се пресичат в точка О.

През O е издигнат перпендикуляр към MP, който пресича MN  в точка А.

Колко е ъгъл NOP, ако АМ=2NP ?

Публикувана на: 16-5-2011
7 клас
Категория: ромб, обиколка
Задача 201

Даден е ромб ABCD  с <A = 60° и BD = 5 см. Колко е периметърът на ромба?

Публикувана на: 15-5-2011
7 клас
Категория: ромб
Задача 177

Вярно ли е, че ако диагоналите на четириъгълник са перпендикулярни, то той е ромб? Обосновете отговора си.

Публикувана на: 06-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo