СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - разлагане на множители
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Задача 1907

1.    x2-6x+8

2.   1/8-3/4b+3/2b²-b³

Публикувана на: 23-9-2015
7 клас
Задача 1634

Да се разложат на множители многочлените.

u = (5x -  3)(3x - 2) - (3x - 2)2

 v = (5x - 1)2 - (2x + 3)2

Да се намери числената стойност на многочлна  u + v,  ако x се замести със стойноста на израза (84.(-32)2 )/ (-16)5.

Публикувана на: 13-3-2014
7 клас
Задача 1547
Решете уравнениятo:
х(x - 2) - (x + 1)(x - 2) = 0
 
Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Задача 1483

Разложете като произведение:

x 2(x+1) -2x (x+1) + (x+1)

4a2 - 4a (a +1) + (a + 1)2

a2 - c2 - 2cd -2ab +b2 -d2

 

 

Публикувана на: 30-10-2013
7 клас
Задача 1482

Представете като произведение:

x 2 - 3x + 2

x 2 - 7x  + 12

x 2 - 3x  - 4

x 2 - x - 6

Публикувана на: 28-10-2013
7 клас
Задача 1479

Разложете на множители  3x - x 2- y2 +2xy  -3y

Публикувана на: 27-10-2013
7 клас
Задача 982

Разложете квадратните тричлени, чрез отделяне на точен квадрат:

3x2 - 5x +7

отг. неразложим

Публикувана на: 14-11-2012
7 клас
Задача 981

Разложете многочлените:

а) а2 - 3ab - 10b2

б) a3 - 3a + 2

в) 4x2 - 3x - 1

Публикувана на: 14-11-2012
7 клас
Задача 425

Опростете частното:

а) (a2-2ab+b2)/(a2-b2 ),      (2x+2y-2ax-2ay)/[2(a2-2a+1)]

б) (x4-1)/(x4+x ),                 (x4-x)/(x3+x2+x)

Публикувана на: 13-10-2011
7 клас
Задача 424

Разложете на множители:

а) ab3-3b3+ab2y-3b2y

б) a2-4ax-9+4x2

в) c2-b2-2b-1

г) x4-x3-x-1

д) a6+b6

Публикувана на: 13-10-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo